•Zoetwateraquaria zijn er in alle soorten en maten. De meeste mensen kopen een aquarium in de winkel en stoppen daar vervolgens de vissen in die ze mooi vinden. Dat kan soms tot teleurstellingen leiden. Vissen stellen eisen aan hun leefomgeving en de evt. medewoners.  Denk aan zaken als: voldoende zwemruimte, schuilplaatsen, waterwaardes(zuurgraad, hardheid, temperatuur enz.). Voordat je begint met een aquarium is het daarom verstandig om na te denken wat voor een soort aquarium je wilt gaan houden. De Nederlandse Bond Aqua Terra onderkent de volgende categorieën: 

 • Categorie A1 Zoetwater gezelschapsaquarium:
  Onder gezelschapsaquaria verstaan we decoratieve aquaria waarin op biologisch verantwoorde wijze een verscheidenheid aan planten en dieren uit diverse delen van de wereld wordt verzorgd.

 • Categorie A2 Zoetwater speciaalaquarium:
  Onder deze groep van vivaria wordt verstaan: aquaria die voornamelijk ingericht zijn om een speciale groep van dieren (hoofdzakelijk vissen) te verzorgen onder de omstandigheden die voor hen als soorteigen worden beschouwd.

  Enkele voorbeelden zijn:
  •Baarsachtigen: Discusvissen, Zuid-Amerikaanse dwergcichliden: (Fam. Cichlidae)

  •Tandkarpers: (Fam. Cyprinodontidae)

  •Levendbarende: (Fam. Poeciliidae)

  •Meervallen: (Orde Siluriformes)

  •Modderkruipers: (Fam. Cobitidae)

  •Regenboogvissen: (Fam. Melanotaeniidae)

  •Karperachtigen: (Suborde Characoidei)

  •Labyrintvissen: (Fam. Anabantidae)

  •Speciaalaquarium planten (Cryptocorynen)

  •Speciaalaquarium bevolkt met uitsluitend slakken, garnalen enz

 • Categorie A3 Zoetwater speciaalaquarium:
  Onder deze groep van vivaria wordt verstaan: aquaria die voornamelijk zijn ingericht om een speciale groep van dieren (hoofdzakelijk vissen) te verzorgen onder de soorteigen omstandigheden. In deze aquaria komt net als in het biotoop geen of bijna geen vegetatie voor behalve algen.

  Enkele voorbeelden zijn:
  •Baarsachtigen: Cichliden uit het Malawimeer
  •Baarsachtigen: Cichliden uit het Tanganyika-meer
  •Baarsachtigen: Cichliden uit Midden-Amerika

 • Categorie A4 Zoetwater speciaalaquarium:
  Onder de categorie A4 vivaria wordt verstaan: aquaria die ingericht en vormgegeven zijn om
  één of meerdere groepen dieren en planten te verzorgen, die niet thuishoren in de categorie A 2/3. De belangrijkste reden wordt gevormd door het feit dat het kweekvarianten zijn en er als zodanig dan ook uitzien.
A1 categorie gezelschapsaquarium
A2 categorie speciaalaquarium: Zuid-Amerika
A3 categorie speciaalaquarium: Tanganyika
A4 categorie speciaalaquarium: discus (kweekvarianten)