PRIVACY

Wie zijn we

Wij zijn aquariumvereniging De Rijswijkse.

Ons site adres is: https://avderijswijkse.nl

Voor bezoekers van de website www.avderijswijkse.nl

Wij maken op deze website zo weinig mogelijk gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De website van AV De Rijswijkse gebruikt alleen functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Wij plaatsen GEEN cookies die, al- dan niet geanonimiseerd, het surfgedrag van de bezoekers van onze website bijhouden. U kunt zich afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door onze website worden geen cookies geplaatst door derden. Onze website geeft adverteerders en/of de sociale media-bedrijven daar geen gelegenheid voor.

Voor leden van de vereniging AV De Rijswijkse

Aquariumvereniging De Rijswijkse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De voorzitter van AV De Rijswijkse is Functionaris Gegevensbescherming van onze vereniging. Hij/zij is te bereiken via e-mail:  info@avderijswijkse.nl

Gebruik persoonsgegevens

AV De Rijswijkse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

AV De Rijswijkse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze digitale verenigingsblad

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Gebruikte systemen

AV De Rijswijkse gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Excel voor de ledenadministratie op de PC van de penningmeester.
– Email programma van de vereniging voor het rondzenden van het verenigingsblad.

Bewaartermijn persoonsgegevens

AV De Rijswijkse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Tot niet meer dan 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

AV De Rijswijkse verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan de NBAT (Nederlandse Bond van Aqua Terra) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AV De Rijswijkse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via e-mail sturen naar: info@avderijswijkse.nl

Beveiliging persoonsgegevens

AV De Rijswijkse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via e-mail:  info@avderijswijkse.nl

Onze sponsors

Naamloos
Braam

Chrisgarnalenshop