De Vereniging

Het doel van onze vereniging is het verbreden van de kennis over de aquariumhobby. Door het samen beleven van deze hobby en het bijeenkomen met liefhebbers uit Rijswijk en omgeving wordt het plezier in de hobby vergroot.

Ook de liefhebbers van vijvers, terraria en paludaria zijn van harte welkom!

 

 

OVER ONS

De vereniging wordt gevormd door onze enthousiaste leden. Een ieder kan meedoen naar eigen interesse. Sommige vinden het gewoon leuk om met elkaar over ‘hun bak’ te praten en elkaar adviezen te geven. Want zeg nou zelf, hoelang blijven jouw huisgenoten of visite geïnteresseerd in jouw pronkstuk? Meestal niet zo lang. Maar bij ons ontmoet je mensen met echte interesse.

Voor anderen is dit niet genoeg en zij doen bv. mee met landelijke keuringen welke door de NBAT worden georganiseerd. Sommige van onze leden doen dit met veel succes!
Maar ook het meedoen aan de huiskeuring of schouw is heel leerzaam en draagt bij om het niveau van jouw aquarium te verbeteren. 

Elke maand ontvang je bovendien ons prachtige digitale clubblad.

Colofon

Voorzitter: René van den Berg – Tel. 06-51239944

Secretaris: Jan de Reus – Tel. 06-51039522

Penningmeester & Redactie: Mirjam Uijlenbroek – Tel. 06-15279978

Emailadres: info@avderijswijkse.nl

Locatie: Wijkcentrum ‘Stervoorde’  Doctor H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk

Ledenavonden: elke 3e maandagavond van de maand van september t/m juni

Zaal open: vanaf 19.30 uur    Aanvang: 20.00 uur

Bankrekening: NL67 SNSB 8838 9602 16  Ten name van: M.O. Uijlenbroek e.a. Inzake: AV de Rijswijkse

Contributie per kalenderjaar:

A-lid (18 jaar of ouder)  € 66,00
Huisgenoot lid  € 25,00
B-lid (NBAT lid elders)  € 25,00
Donateur (vanaf)  € 25,00
A-jeugdlid (tot 18 jaar)  € 45,50
B-jeugdlid  € 12,50

Inschrijfgeld (eenmalig): volwassene € 5,00, jeugdlid € 2,50

Advertentie-tarieven:

   Per jaar  Per keer
Pagina dubbel
€ 110,00 € 22,00
 Pagina enkel
€ 60,00 € 12,00
 Halve pagina € 30,00 € 6,00

AV de Rijswijkse is opgericht op 11 mei 1992 en aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT)

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 40412963e

Wijkcentrum Stervoorde

Onze sponsors

Naamloos
Braam

Chrisgarnalenshop