Wat geweest is op 21 september

Na een periode van meer dan een jaar was het dan eindelijk weer mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten op de verenigingsavond. Het bestuur had gemeend om voor deze avond een Indisch buffet te organiseren voor leden en aanhang. Dat hebben we al eens eerder gedaan en dat werd toen zeer op prijs gesteld.

Veel leden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en onze hoek in de kantine van Velo was dan ook goed gevuld. Onze voorzitster Mirjam opende de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom. Zij gaf aan dat ondanks de online bijeenkomsten er toch niets gaat boven het elkaar in levende lijve te ontmoeten. Er was helaas ook droevig nieuws te melden: ons lid Jongsma en oud-lid Nijssen zijn in de afgelopen periode komen te overlijden. Op de vraag van Mirjam hoe men de corona-periode had ervaren kwam uit de zaal het antwoord: ‘Eenzaam’!

We hopen dat we de komende periode elkaar weer als vanouds mogen ontmoeten op de verenigingsavonden zodat de eenzaamheid wordt verlicht. Alhoewel het virus natuurlijk nog niet weg is.

Hierna was het tijd voor het culinaire gedeelte van de avond. Onder het genot van een heerlijk Indisch buffet kon weer eens stevig worden bijgepraat over de hobby. Het eten werd net als de vorige keer verzorgd door Roel ten Bosch. Het buffet smaakte meer dan voortreffelijk en na afloop kreeg Roel dan ook een welverdiend applaus vanuit de zaal.

Rest mij nog René v/d Berg en zijn vrouw te bedanken voor het organiseren van de ruimte bij Velo. Voor de leden die aan de huiskeuring op 13 november willen meedoen en zich nog niet hebben aangemeld. Laat het Piet Muller weten.