Wat geweest is in november

 

Ton Blokland opende de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder ons nieuwe lid de heer Vos en de heer Spaans, die vanavond een keer komt kijken bij De Rijswijkse.

Voor de verenigingskeuring hebben zich inmiddels gelukkig meer deelnemers aangemeld. In totaal zijn er nu 6 aanmeldingen.

 

Na deze medelingen krijgt ons gewaardeerd lid Wim Tomey het woord voor zijn lezing: ‘De Noordzee als schatkamer van een vrijwel vergeten liefhebberij’  

 

Tomey begint zijn verhaal met de constatering dat er in verleden maar weinig belangstelling is geweest voor het Noordzee aquarium. Hij kent maar 3 mensen die een dergelijk aquarium hebben. Dat is wellicht ook de reden waarom er maar weinig vraag is naar een dergelijke lezing. De dia’s lagen dan ook lange tijd ongebruikt in het archief. Gelukkig hebben ze niet aan kwaliteit ingeboet.

 

Van veel belang voor het houden van een zeeaquarium is het water. Dat kun je kunstmatig bereiden door het toevoegen van preparaten aan zoet water maar het is beter om water uit de zee te halen. Mits het water niet te vervuild is natuurlijk. In Zeeland kun je nog goed water vinden o.m. bij het eiland Neeltje Jans en bij Vlissingen. Natuurlijk zeewater is altijd te prevaleren boven kunstmatig zeewater want het bevat meer stoffen. Natuurlijk zeewater bevat ca. 50 verschillende elementen terwijl kunstmatig aangemaakt zeewater er hooguit 25 bevat. Dat er allerlei stoffen in het zeewater zitten merk je bv. als je in zee bent geweest. Na het opdrogen voelt je huid plakkerig, dat komt van de neerslag  van de verschillende elementen die in zeewater voorkomen. Daarnaast bevat natuurlijk zeewater ook allerlei nuttige bacteriën die goed zijn voor het milieu in het aquarium.

 

Het is daarom zeer aan te bevelen om altijd een voorraad natuurlijk zeewater in voorraad te hebben. Een tank in bv. de kruipruimte onder het huis kan daarbij goede diensten verlenen. Het zeewater kan je heel lang bewaren en zal door het zoutgehalte niet gaan bederven. Zeewater heeft een zuurgraad welke ligt tussen 8-8,3 pH. Het bevat 22,29 gram zeezout/liter.

 

Is het bij een zoetwateraquarium belangrijk om het water warm te houden; bij zeewater is het juist andersom. Het water mag niet te warm worden en de temperatuur van een Noordzee aquarium moet onder de 14 oC worden gehouden. Omdat het in huis meestal veel warmer is moet er dus gekoeld worden. Daarvoor zijn in de handel speciale koelapparaten te verkrijgen.  Koelen is 25% duurder dan verwarmen!

 

Om te voorkomen dat afvalstoffen via ammonium worden omgezet in het gevaarlijke ammoniak mag er niet te veel gevoerd worden in een Noordzee-aquarium. Daarnaast is het belangrijk dat het water goed wordt gefilterd waarbij het gebruik van eiwitafschuimers wordt aanbevolen. Tegenwoordig zijn zeer goede eiwitafschuimers te verkrijgen met bescheiden afmetingen. Wel dienen deze uiteraard regelmatig (liefst iedere dag) te worden schoongemaakt. Ook wervelbedfilters kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan een gezond milieu van het zeewateraquarium. Daarmaast kan met behulp van ozonisators of UV-stralers het water kiemvrij worden gehouden. Ook een kalkreactor wordt vaak toegepast.

 

Samenvattend zijn voor een gezond Noordzee-aquarium de volgende voorwaarden van toepassing:

 

Bij veel mensen leeft de misvatting dat alles wat in de Noordzee leeft grijs en grauw is. Dat is zeker niet waar en Tomey wist dat aan de hand van prachtige dia’s aan te tonen.

 

Anemonen en zeedahlia’s Utricina felina komen voor met kleuren die niet onderdoen voor de tropische varianten. Zo zagen we o.m. de wasroos Anemonia sulcata, aardbei- of kraal anemoon Actinia fragacea, Paardenanemoon Actinia equina, de Zeeanjelier Metridium senile, Edelsteen roosjes Aulactina verrucosa en Zeelelies Pentacrinites fossilis. Wist u dat anemonen over de bodem kunnen lopen? Als de plek ze niet bevalt gaan ze gewoon aan de wandel. Daarbij worden overigens geen snelheidsrecords gebroken.

 

Ook bij de vissen is er genoeg kleurvariëteit te vinden. We zagen o.m. schitterende plaatjes van baltsende pitvissen Callionymus lyra met prachtige blauwe vinranden.

Ook paairijpe zeepoon Trigla lucerna heeft dergelijke blauwe vinranden. Het is weliswaar zo dat de vissen in de Noordzee niet dezelfde uitbundige kleurenpracht vertonen als de vissen uit de tropische wateren, maar er valt toch nog genoeg te genieten. Voordeel van een Noordzeeaquarium is ook dat je de vissen zelf kunt vangen! Bv. met een sleepnet (zaaiing), de garnalen eet je op en de vis kun je in het aquarium stoppen.

 

En wat dacht u van de zeepaardjes Hippocampus guttulatus die voorkomen in de Noordzee? Veel mensen weten niet eens dat ze daar voorkomen. Er zijn liefhebbers de dergelijke dieren in het aquarium houden en ze ook nog tot voortplanting krijgen. Wist u dat bij de zeepaardjes het mannetje de jongen in zijn buidel grootbrengt?

Het zijn bijzonder interessante dieren.

 

Zoals we dat gewend zijn van Tomey waren de dia’s weer van grote kwaliteit en hadden na al die jaren niets aan kwaliteit ingeboet.

 

Na afloop van de lezing werd Tomey met een welgemeend applaus bedankt voor zijn prachtige lezing. Wat volgde was de traditionele plantenverloting met ook deze keer weer zeer veel prijzen. Met dank aan Peter Kettenis voor de planten.

 

Volgende keer is er weer de eindejaarsavond met de uitslag van de verenigingskeuring. Komt allen.

 

Jan de Reus