Wat geweest is in September 2010

 

Nu de vakantieperiode weer voorbij is pakken we de draad weer op de De Rijswijkse. Het is fijn om te constateren dat veel mensen de weg naar de Huis te Landelaan weer hadden weten te vinden. Ik telde 19 aanwezigen, waaronder Wim Tomey, die weer terug was uit de tropen. Ton Blokland opende de avond en had helaas een minder plezierige mededeling nl. dat de heer De Water onlangs is overleden. Hoewel we de heer De Water niet veel op de verenigingsavonden hebben gezien was hij toch betrokken bij onze vereniging en belde hij bv. regelmatig op wanneer hij weer planten over had. We wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Ons oud-lid de heer Arup heeft aangegeven dat hij zijn aquarium van 2 meter gaat opruimen. Piet Muller en Ton zullen deze bak gaan ophalen. Mogelijk dat we deze als verenigingsaquarium kunnen inrichten.

 

Kandidaten voor deelname aan de huiskeuring worden opgeroepen zich bij Piet Muller te melden.

 

Piet Muller vraagt of er nog mensen zijn die met hem mee willen rijden naar de aquariumtentoonstelling in Antwerpen as. weekend.

 

Vervolgens krijgt ons gewaardeerd lid Loek v/d Klugt het woord voor zijn diapresentatie over de districtskeuring van 2010 (Zuid Holland Noord).

 

Loek begon zijn verhaal met te vertellen dat hij dit jaar niet meer verantwoordelijk is voor de foto’s. Hij heeft dit jaren gedaan maar het kostte hem heel veel tijd en dat werd een beetje te gek. Nu heeft elke vereniging zelf voor een fotograaf gezorgd en zo waar, het resultaat viel niet tegen.

 

Loek heeft er vervolgens wel een samenhangend geheel van gemaakt en zoals we dat van hem gewend zijn, zag het er prima verzorgd uit.

 

Keurmeester was Wim Tomey en Piet Muller was verantwoordelijk voor de organisatie en de watermetingen. De districtskeuring is verder prima verlopen.

Er waren in totaal 13 A1 bakken en 7 speciaalbakken. Helaas waren er dit jaar geen paludaria of terraria die meededen.

 

Voor de pauze kwamen van de A1 bakken de nrs 13 t/m 10 aan bod; na de pauze de resterende nrs 3 t/m 1 van de A1-bakken gevolgd door de speciaal bakken.

 

Het gaat me wat te ver om van ieder besproken aquarium verslag uit te brengen maar neemt u van mij aan dat het een genot was om naar te kijken. Alles voorzien van het deskundig kommentaar van Loek, hier en daar aangevuld met het kommentaar van de keurmeester zelf. Je doet zo heel wat indrukken op die je goed kunt gebruiken voor je eigen bakkie.

 

Winnaar in de categorie A1 werd Willem van Wezel van Paluzee uit Zoetermeer. Willem is ook bij de Rijswijkse wel eens op bezoek geweest en heeft het patent op het inrichten van een mooi aquarium. Tweede werd Bart Laurens, ook van Paluzee, met zijn megabak van 3 meter 10. Ook Bart is bij ons op bezoek geweest en heeft toen verteld over de bouw van zijn ‘aquariumsloot’ . Bart heeft ook een prachtige internetsite waar u zijn aquarium kunt bewonderen.

 

Dick Volmer en Arnoud Masseling hebben namens De Rijwijkse deelgenomen aan de keuring. Dick werd 12e  (grote bak) resp 9e (kleine bak) en Arnoud werd 7e. Helaas heeft Arnoud onlangs vanwege een defecte verwarming al z’n vissen en planten verspeeld. Ik hoop dat hij ondanks deze tegenslag toch weer doorgaat met zijn aquarium.

 

In de categorie (A2/A3) speciaal aquaria werd de heer Van de Voor districtskampion met een Malawi-bak. Ons lid Rene v/d Berg werd hier verdienstelijk 4e met zijn Discusbak.

 

Na afloop van zijn meer dan voortreffelijke lezing werd Loek bedankt met een welverdiend applaus en daarmee was deze avond tot een einde gekomen.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus