Wat geweest is in September 2012

 

Op de eerste avond na de vakantie waren een flink aantal leden (+20) afgekomen.

 

Onze voorzitter Arnold Seesink heette alle aanwezigen van harte welkom. Helaas was onze beoogde spreker Theo Verhey als gevolg van ziekte verhinderd om vanavond aanwezig te zijn. Gelukkig was Wim Tomey zo vriendelijk om ons vanavond uit de brand te helpen.

 

Mededelingen:

 

·         10 november huis keuring, opgeven bij Piet Muller en voor leden die van tevoren wat willen weten is Piet Muller beschikbaar.

·         Contributiebetaling; er zijn nog steeds leden die niet hebben betaald voor dit verenigingsjaar, graag actie op korte termijn

·         De organisatie Steinmetz Compaan heet tegenwoordig Middin

·         In oktober is er weer een veiling avond voor het district dat wordt gehouden op onze locatie; als mensen nog goede aquarium spullen hebben, planten en eventueel vissen, laat ze dan veilen.

·         Zoals in het clubblad aangegeven is de uitslag van de landelijke huiskeuring 27 oktober in Boxtel. U kunt daar op eigen gelegenheid naar toe gaan of evt. samenreizen met andere belangstellende leden.

·         Tenslotte een verzoek van Piet Muller aan alle leden om hun e-mailadres op te sturen naar hem. Herhaaldelijk komt het voor deze wijzigen en dit niet wordt doorgegeven aan Piet

 

Zoals in de inleiding van Arnold al gemeld is onze aangekondigde spreker door ziekte verhinderd om vanavond de lezing te geven en was Wim Tomey bereid om vanavond als ‘trouble shooter’ op te treden met zijn lezing: ‘In het voorbij  gaan – impressies van de keurmeester’.

 

Wim begon zijn verhaal met een aantal observaties/aandachtspunten die van belang zijn bij het meedoen aan een huiskeuring:

·         Tegen wil en dank meedoen aan een keuring. Wim komt dat nogal eens tegen en wordt dan geconfronteerd met achterstallig onderhoud waardoor bv. het fotograferen van de bak erg lastig wordt. Als je meedoet wees dan zo fatsoenlijk om tenminste de ruiten goed schoon te maken (van binnen maar ook van buiten)

·         De keurmeester als persoon: keuren is geen eenvoudige zaak; er is veel kritiek op de keurmeester en als men het oneens is met het oordeel van een keurmeester wordt het ongenoegen direct op het internet met anderen gedeeld; dat spelen op de man is voor Tomey onaanvaardbaar

·         Voordeelregel: iedere keurmeester heeft z’n eigen opvatting o.b.v. zijn/haar ervaring; dat speelt mee in de scores; een keurmeester moet zelf alle disciplines gedaan hebben wil hij goed met een liefhebber kunnen praten over zijn/haar specialiteit

·         A2 vs A1 aquarium: is er sprake van de aanwezigheid van planten uit verschillende werelddelen dan is het een A1 en geen A2 aquarium

·         Ontwikkeling van de planten: zijn deze volgroeid of hebben we te maken met kommervormen?

·         Waterwaarden: goede gemiddelde waarden voor een gezonde plantengroei zijn mogelijk bij een geleidingsvermogen dat ligt tussen 350-450 uS en een KH van ongeveer 4

·         Tegen het besluit van de keurmeester kun je niet in beroep gaan; je mag er van uitgaan dat de keurmeester een ambassadeursrol vervult voor de NBAT

·         De NBAT heeft de A4 categorie geďntroduceerd om leden die dergelijke aquaria houden, niet weg te jagen. Tomey is een tegenstander van de A4 categorie maar krijgt het in het college van keurmeesters niet voor elkaar

·         Onnatuurlijke kleuren? In de natuur komen veel meer kleurvariaties tegen dan gedacht; dat is bv. het geval bij Discusvissen

·         Gebruik de keurwijzer. De NBAT heeft er een voor vijvers en een voor aquaria.

 

Hierna begon Wim met het presenteren van de fraaie dia’s die hij had meegenomen. Wim was zelf niet helemaal tevreden over de kwaliteit van de plaatjes op het scherm maar ik heb daar zelf weinig van gemerkt. Veel prachtige aquaria passeerden de revue en a.d.h.v. de beelden werden ons de nodige tips aangereikt.

 

Tomey is een voorstander om tussen de plantengroepen voldoende ruimte over te laten; dan komen de planten veel beter tot hun recht. Het is goed om planten te bemesten maar kijk dan goed hoe je planten hierop reageren. Er zijn goede ervaringen met het gebruikt van Festal.

 

Wil je wortels in het aquarium gebruiken leg ze dan eens horizontaal neer. Dat komt in de natuur ook voor en met name een vis als  Anostomus anostomus zal dit zeer waarderen. Als je gebruik wil maken van een zgn. ‘Back to Nature’-achterwand dan moet je je wel realiseren dat deze heel veel ruimte in het aquarium inneemt. Bovendien loop je het risico dat ze lek raken en er vissen achter de wand terecht komen.

 

Zoals gewend van Wim Tomey waren de plaatjes weer prachtig en zagen we vele schitterende planten en vissen voorbij komen.  Om jaloers op te worden. Eerder dan gedacht was de avond dan ook voorbij. Wim ontving een dankbaar applaus voor zijn lezing. Wim, hartelijk bedankt voor je moeite en adviezen!

 

Wat volgde was de traditionele plantenverloting met ook deze keer weer vele plantenstekken en dus ook veel winnaars.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus