Wat geweest is in Juni

 

In het verenigingsblad heeft u kunnen lezen dat de eerder aangekondigde slotentocht is geannuleerd en dat in plaats daarvan Wim Tomey een ‘try out’ van zijn lezing zou geven ter gelegenheid van komende jubileum als bondskeurmeester van de NBAT. Wim Tomey is in oktober dit jaar nl. 50 jaar bondskeurmeester. Voorwaar geen geringe prestatie!

 

Een groot aantal leden was voor deze avond komen opdagen. Ton Blokland opende de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder natuurlijk Wim Tomey en zijn vrouw. Vooruitlopend op het jubileum werd door Ton namens ‘De Rijswijkse’ een geschenk overhandigd.

 

Hierna begon Wim Tomey met zijn lezing met de titel:

 

Een leven lang met siervissen en terugblikken op een halve eeuw keuren in NBAT-verband

 

Wat Wim Tomey betreft mogen er gerust nog wel wat jaren bij maar eerst moet hij nog een zware operatie ondergaan. We hopen voor hem dat de operatie goed zal verlopen en dat we nog lang mogen genieten van zijn grote kennis en zijn prachtige lezingen.

 

Omdat het een try-out lezing is welke pas in oktober aan de bondskeurmeesters zal worden getoond heeft Wim Tomey mij gevraagd niet teveel details in het verslag op te nemen. Ik zal me daarom beperken tot een algemene impressie van de lezing.

 

Wat meteen opvalt is dat Tomey deze keer gebruik maakt van een beamer ipv van 3 diaprojectoren. Dat heeft natuurlijk als voordeel dat je wat makkelijker allerlei teksten in je presentatie kunt tonen. Wim Tomey zelf noemde het een hybride dialezing omdat er dia’s (ca. 300) waren overgezet naar de computer.

Het resultaat was, zoals we gewend zijn van Wim Tomey, uitstekend.

 

Wim Tomey is sinds 3 oktober 1959 bondskeurmeester en sinds die tijd is er heel veel gebeurd. Een foto van Tomey uit die tijd laat zien dat hij in de loop der jaren wel wat haren is kwijtgeraakt. Maar dat geldt voor meer mensen en is op zich niet bijzonder. Wat wel bijzonder is dat Wim Tomey in de loop der jaren vele landen heeft bezocht en daar intensief kennis heeft gemaakt met de tropen en de dieren en planten die daar groeien. En die kennis heeft Tomey niet voor zich zelf gehouden maar heeft hij gedeeld met o.a. de lezers van ‘Het Aquarium’. Hij heeft hiervoor meer dan 500 artikelen geschreven. Daarnaast heeft hij ook een aantal boeken geschreven. Het is dan ook niet zonder reden dat Tomey tot bondsexpert is benoemd van de NBAT.

 

De liefde van de natuur heeft Wim al jong meegekregen. In de tuin van zijn vader werden allerlei dieren gehouden en zijn eerste vissen waren driedoornige stekelbaarsjes. Uiteraard zelf gevangen.

 

De lezing gaf een goede impressie van de zaken waarmee Wim Tomey al die jaren is bezig geweest. Hierbij werden ook prachtige macro en micro opnames getoond.  En niet alleen van vissen maar uiteraard ook van andere dieren en natuurlijk ook planten. Werkelijk schitterende plaatjes. Kortom, voor de liefhebber was er veel om van te smullen.

 

Aan het einde van de lezing werd Wim Tomey hartelijk bedankt voor zijn prachtige lezing en volgde nog een plantenverloting. Daarmee was deze avond tot een einde gekomen. Iedereen een fijne vakantie toegewenst en in September pakken we de draad weer op.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus