Wat geweest is in Februari 2012

 

De Februari-avond is traditioneel gereserveerd voor de algemene ledenvergadering. Tijdens de vergadering wordt het ‘reilen en zeilen’ van de vereniging besproken en legt het bestuur verantwoording af aan de leden.

Voor het bestuur is het belangrijk om van de leden te horen wat men goed vindt dan wel anders wil. Het is altijd even afwachten of er voor de ledenvergadering voldoende mensen aanwezig zijn maar gelukkig is de opkomst bij onze vereniging over het algemeen zeer goed. Dat was ook deze keer het geval. Toen Piet Muller om 20:15 de vergadering opende was de zaal meer dan goed gevuld.

 

De agenda van de ledenvergadering werd in een vlot tempo doorlopen. Na behandeling van de notulen van de vorige ledenvergadering en de actielijst (hier waren toch nog wat vragen over), volgde het verslag van de secretaris en daarna dat van de penningmeester. Financieel gaat het nog steeds goed met onze vereniging. De penningmeester is er wederom in geslaagd om een positief resultaat te realiseren. De kascommissie had zijn werk gedaan en de zaken waren in orde bevonden. Na uitleg van de penningmeester over de begroting werd deze door de aanwezige leden akkoord bevonden.

 

Vervolgens kwam de uitbreiding van het bestuur ter sprake. Na een jaar zonder voorzitter te zijn geweest heeft Arnold Seesink zich kandidaat gesteld voor deze functie. In ons blad heeft Arnold zich aan de leden voorgesteld. Helaas was Arnold vanwege privé omstandigheden niet in staat om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering. Het zittende bestuur ondersteunt zijn kandidatuur van harte. Gelukkig waren de leden dezelfde mening toegedaan en dus heeft De Rijswijkse weer een voorzitter! Arnold, van harte welkom!

 

Daarmee was het feest nog niet gedaan want ook Theo Peters heeft zich als kandidaat aangemeld  voor de functie van algemeen bestuurslid. Ook dit voorstel werd door de leden goedgekeurd. Theo, van harte welkom!

 

Vermeldenswaard is nog dat we deze avond ook een nieuw lid konden verwelkomen in de persoon van Teun Bruin.

 

Alles bij elkaar genomen voor onze vereniging een zeer positieve ontwikkeling.

 

Na de rondvraag en de vaststelling van de behoefte qua lezingen, was het tijd voor de pauze.

 

Omdat er nog tijd over was liet Piet Muller nog een serie mooie dia’s van prachtige cactussen. De mooie plaatjes waren door zijn vrouw gemaakt. Waarvoor dank.

 

Tot slot nog de traditionele verloting en daarmee was deze avond weer ten einde.

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus