Verslag van 20 november 2018

 

De avond werd geopend door onze voorzitter Theo Peters die alle aanwezigen van harte welkom heette.

 

Alvorens het woord te geven aan onze spreker van deze avond waren er eerst een aantal mededelingen:

 

·         Bericht van verhindering ontvangen van Renée v/b Berg, Piet v/d Splinter en John Jodhabier

·         Busvervoer Vivariumbeurs gaat niet door vanwege te weinig aanmeldingen

 

Zoals u in het clubblad heeft kunnen lezen wordt het steeds moeilijker om sprekers te vinden voor de clubavond. Gelukkig was Loek van der Klugt bereid om de novemberavond in te vullen met het materiaal dat Wim Tomey ons heeft nagelaten. Dit materiaal is door Marcha Tomey ter beschikking gesteld aan onze vereniging en omvat een schat aan prachtige dia’s zoals alleen Wim die kon maken.

De presentatie was getiteld ‘Aquaristiek op z’n Best’.

Loek liet als eerste een serie beelden zien van een bijzonder fraaie grondel Awaous strigatus. Deze vis houdt van stromend water en houdt zich op tussen en onder stenen. Ze komen voor in de monding van rivieren en hebben daarom enigszins brak water nodig. In het aquarium zul je daarvoor moeten zorgen om de dieren lang te kunnen houden. Het mannetje wordt ca. 10 cm lang en het vrouwtje blijft iets kleiner (max. 8 cm). De rugvinnen van de mannen zijn mooi gekleurd en worden tijdens het baltsen opgezet. Het zijn echte vleeseters dus is het voeren met levend voer een vereiste. Niet het makkelijkste visje om te houden dus maar wel een hele fraaie.

Loek gaf aan dat bij de grondels er onderscheid gemaakt kan worden tussen slaapgrondels en zandgrondels. Bij de zandgrondels zijn de borstvinnen aan elkaar gegroeid; bij de slaapgrondels zitten die los van elkaar. De grondel Hypseliotris compressa is een voorbeeld van een slaapgrondel.

Het vliesvarentje Didymoglossum barlyaris komt voor in Kameroen en lijkt een goede kandidaat te zijn voor  plaatsing op de achterwand van het aquarium. De plant Helanthium bolivianum stond voorheen bekend als Echinodorus bolivianum. De plant maakt uitlopers over de bodem. Bij de plantenkweker worden de planten emers (boven water) gevoed met 100% CO2. Dit wordt gedaan met een soort nylonkous. Als u de plant vervolgens in het aquarium zet zal de plant zich moeten aanpassen een veel minder CO2 en zal van kleur/vorm gaan veranderen.  Wist u overigens dat er mannetjes en vrouwtjesplanten zijn. De vrouwtjesplanten hebben alleen een stamper en de mannetjesplanten alleen meeldraden. Uiteraard heb je mannetjes en vrouwtjes nodig om zaad te krijgen.

Op Borneo ving Wim Tomey de fraaie vis Homaloptera orthogoniata. Deze komt voor in snelstromend water en als je ze dus wilt houden zullen je voor stroming in het aquarium moeten zorgen. Ook hier weer prachtige plaatjes van een schitterende vis zoals we van Wim Tomey gewend zijn.

In het laatste deel van de lezing was er ook nog aandacht voor het A3 aquarium van de heer J. van Antwerpen. Dit speciaalaquarium voor Tanganyika cichliden beschikte over een schitterende achterwand die zeer natuurlijk aandeed. In het aquarium zwommen prachtige blauwe haringcichliden (Cyprichromis liptosoma). Ze worden haringcichliden genoemd niet omdat ze lekker smaken met een uitje maar omdat ze in grote scholen in het Tanganyika meer zwemmen. Het zijn muilbroeders.

Als allerlaatste kwam het aquaterrarium van de heer M. van Dijk aan bod. Hier werd voor de verlichting gebruik gemaakt van LED-spotjes. In het aquaterrarium met een lengte van 2 meter was een kikkerslootje gemaakt voor de aanwezige dwergkikkertjes. In het terrariumgedeelte waren o.m. Tilandsia’s en Begonia’s geplaatst. Om in de bak te kunnen werken was gebruik gemaakt van schuifruiten. Loek vond dit zelf een wat minder geslaagde oplossing omdat je altijd tegen een naad zit aan te kijken. Bij een klapruit heb je dit niet.

Na afloop van de lezing werd Loek bedankt met een welgemeend applaus vanuit de zaal.

 

 

Wat resteerde was de traditionele plantenverloting met ook deze keer weer vele prijzen. Alle gulle gevers hartelijk dank hiervoor.

 

Jan de Reus