Verslag van 18 februari 2020

 

Voor een goedgevulde zaal (20 mensen) opende Theo Peters de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging en heette alle aanwezigen van harte welkom.

 

        Bericht van verhindering ontvangen van: P. den Heijer, Hr. Breur, D. Jager en T. Bruin

 

In een vlot tempo werden de agendapunten doorlopen. Onze penningmeester moest 2019 helaas met een negatief resultaat afsluiten maar omdat we de voorgaande jaren een verstandig financieel beleid hebben gevoerd kunnen we dit opvangen. Voor 2020 verwacht hij een positief resultaat.

 

Belangrijk punt van de agenda was de opvolging van Theo Peters als voorzitter. In het verleden hebben we nogal eens moeite gehad om een voorzitter te vinden. Gelukkig was Mirjam Uijlenbroek bereid om de plek van Theo in te nemen. De leden vonden dit ook een goed idee en dus is Mirjam onze nieuwe voorzitter. Zij werd met een hartelijk applaus verwelkomt en uiteraard werd ook Theo hartelijk bedankt voor zijn goede diensten. Het is verheugend om te constateren dat de opvolging in goede harmonie is opgelost.

 

Tijdens de rondvraag merkte Loek v/d Klugt op dat hij samen met mevr. Tomey zitting heeft genomen in het correctieteam van het bondsblad. De redactie loopt een beetje over en er zijn problemen met het vinden van copy voor het blad. Ook bij de opmaak gaat er vaak wat mis waardoor er storende fouten in het blad staan (dubbele teksten e.d.). Vanuit het NBAT-bestuur is er een hulpvraag gekomen om de redactie te hulp te komen en het is prijzenswaardig dat mevr. Tomey en Loek hier gehoor aan hebben gegeven.

 

Aan het eind van de vergadering bedankte Theo Peters de aanwezige leden voor hun inbreng en was het tijd voor de pauze. Na de pauze werd er een uitgebreide video vertoond van de vivaria in Leerdam. Het vertoonde maakte duidelijk dat een bezoek aan Leerdam meer dan de moeite waard is.

 

Tot slot was er nog de gebruikelijke plantenverloting en daarmee was de februari-avond weer ten einde. Tot de volgende maand.

 

 

Jan de Reus