Verslag van 16 oktober 2018

 

De oktoberavond werd traditiegetrouw geopend door onze voorzitter Theo Peters die alle aanwezigen van harte welkom heette.

 

Alvorens het woord te geven aan onze spreker van deze avond waren er eerst een aantal mededelingen.

 

·        Bericht van verhindering ontvangen van Frits Stil, Dick Jager, Dolf van Huut, John Jodhabier

·        Huiskeuring: deze zal in November plaatsvinden maar de betreffende zaterdag is nog niet bekend; net als vorig jaar zal de huiskeuring samen met Danio Rerio worden georganiseerd; deelnemers aan de huiskeuring kunnen zich aanmelden bij Piet Muller

·        Keurmeester dit jaar is Bram Rozier

·        Een lid van de Paludariumvereniging wil graag ook lid worden van onze vereniging om op die manier ook mee te kunnen doen aan de huiskeuring; in principe is dit akkoord maar wordt wel een logistieke uitdaging omdat de betreffende persoon niet in de buurt van Rijswijk woont

·        Ook dit jaar wordt er weer een Vivariumbeurs georganiseerd; Pauluzee Zoetermeer heeft busvervoer geregeld; mensen die meewillen kunnen zich aanmelden bij Piet Muller

·        Voor vanavond is Robert Koelman te gast bij De Rijswijkse voor de presentatie van de jaarlijkse KIEK (kijk in eigen keuken). Robert heeft deze samen met Jos Koster georganiseerd en dit jaar hebben ook twee leden van onze vereniging meegedaan.

 

Na de mededelingen van onze voorzitter kreeg Robert Koelman het woord voor de presentatie van KIEK. Zoals gebruikelijk is er eerst een korte intro met muzikale ondersteuning. De keuze van de muziek is niet toevallig want het het lied: ‘ You can go your own way’ slaat natuurlijk op het doel van KIEK, nl. het laten zien van ‘normale’ aquaria van liefhebbers die het op hun eigen manier willen doen.

 

De presentatie van de KIEK kent veel interactie met de zaal omdat van de aanwezigen wordt verwacht dat zij de getoonde aquaria scoren op de aspecten ‘wow-factor’ en ‘levende have’. Dit wordt genoteerd op een formulier en aan het eind van de presentatie kan dan een rangschikking worden opgemaakt. Bij het bespreken van de aquaria van de deelnemers wordt de zaal om kommentaar gevraagd en dan met name de zaken die beter of anders kunnen. Dat bleek ook zeker het geval te zijn.

 

In totaal hebben vanuit ons district 8 mensen meegedaan aan de KIEK waaronder 2 van De Rijswijkse, te weten: Hans Jongsma en Mirjam Uijlenbroek.

 

De getoonde aquaria waren alle de moeite van het bekijken waard met soms verrassende inrichtingen of levende have. Van ieder deelnemend aquarium waren net als bij de gewone huiskeuring watermetingen gedaan. Hierbij viel het mij op dat er toch nog veel variatie was in bv. het geleidingsvermogen. Dit was bij een aantal aquaria toch echt te hoog. Sommige deelnemers maakten gebruik van LED-verlichting al dan niet gecombineerd met CO2 toevoeging. We zagen standaard bakken maar ook zelfbouw. Ook in de afmetingen van de bakken was er een flinke variatie: de grootste bak had een lengte van 200 cm en de kleinste een lengte van 80 cm.

 

Tijdens de eerder gehouden uitslagavond bij Paluzee Zoetermeer kreeg het aquarium van Mirjam Uijlenbroek het hoogste aantal punten. Een leuke opsteker voor Mirjam!

 

Bij de start van de presentatie leek het er even op dat het bespreken van 8 aquaria te hoog gegrepen was voor de tijd die we beschikbaar hadden maar Robert lukte het toch om de presentatie op tijd tot een goed einde te brengen. Hij werd bedankt met een welverdiend applaus en we zien hem graag volgend jaar weer terug.

 

Wat resteerde was de traditionele plantenverloting met ook deze keer weer vele prijzen. Alle gulle gevers hartelijk dank hiervoor.

 

Jan de Reus