Verslag van 15 mei 2018

 

Onze voorzitter Theo Peters opende traditiegetrouw de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom. Alvorens het woord te geven aan onze spreker van deze avond eerst een aantal mededelingen:

 

·        Bericht van verhindering ontvangen van: mevr. Tomey en mevr.Uijlenbroek

·        Vanuit het Wellant college te Rijswijk is een verzoek gekomen voor samenwerking. Het college wil de aquariumafdeling gaan vernieuwen/professionaliseren. Volgend schooljaar gaat de CE Vissen als module draaien, voor dit onderdeel is men nu de mogelijkheden aan het verkennen. Een samenwerking met De Rijswijkse kan een mogelijkheid zijn om kennis, expertise en eventuele materialen te delen.

·        Privacy wetgeving: de nieuwe wetgeving is 25 mei as. van kracht. Dit heeft ook gevolgen voor onze vereniging. Leden zullen expliciet toestemming moeten geven voor het vastleggen en gebruiken van persoonlijke gegevens. Het bestuur komt hierop nog terug.

·        Etentje: de data die vorige maand zijn genoemd bleken voor veel mensen niet mogelijk te zijn. Daarom wordt voorgesteld om de septemberavond te gebruiken voor het etentje. Dit voorstel wordt door de zaal positief ontvangen.

·        Uitslag Kiek: mevrouw Uijlenbroek werd 1e en de heer Jongsma werd 7e

 

Hierna kreeg onze spreker van de avond de heer Johan Egberts het woord voor zijn lezing: "Op zoek naar discusvissen en andere interessante vissen in Brazilië, Peru en Colombia”. Johan is lid van de aquariumvereniging ‘Ons genoegen’ uit Tilburg en was nog niet eerder bij ons te gast geweest.

In de aankondiging stond het volgende:

“Deze lezing is een samenvatting van de eerste vijf reizen die ik van 1997 t/m 2012 heb gemaakt. Sinds 1997 ben ik 7x naar Zuid-Amerika afgereisd om vissen te vangen en te fotograferen. De reis in 1997 naar Brazilië was specifiek gericht op het vangen van discusvissen. De reizen in 2003, 2006, 2010, 2012, 2015 en 2017 gingen naar Colombia (en Peru). Tijdens deze reizen hebben wij wel pogingen gedaan om discusvissen te vangen, maar wij zijn nooit verder gekomen dan de bezichtiging van discussen bij de groothandel en bij mensen thuis. In deze lezing komen diverse biotopen met de daarin voorkomende vissen, zoals discusvissen, maanvissen, meervallen, corydorassen, (dwerg)cichliden en zalmen, aan bod. Ook zitten er enkele foto’s van aquaria bij Colombianen thuis in verwerkt. De Power Point presentatie bevat naast foto’s van vissen onder- en bovenwater ook video opnamen.”

Iemand die al 7x naar Zuid Amerika is geweest voor het bekijken van visjes moet een echte liefhebber zijn en dat bleek ook wel. Hij gaat daarin ver wat wel blijkt uit zijn verhaal dat bij het vertrek van zijn eerste reis zijn dochter net 3 weken oud was. Dat gaat heel ver. Die eerste reis naar Brazilië was overigens niet een heel groot succes. Het idee was om met de boot uit Manaus over de rivier te varen maar door een lage waterstand is men niet ver gekomen. Bovendien was de boot veel te klein voor een groep van 10 man en tot overmaat van ramp raakte de motor ook nog defect. Met een grote groep op reis is Johan slecht bevallen; de kans op irritaties is te groot. Optimaal is een groep van 2 of hooguit 4 mensen.

 

De hoogte van de waterstand kan zeer veel verschillen tot wel 16 meter! Johan liet dit goed zien aan de hand van foto’s die op dezelfde plek maar op verschillende momenten waren genomen. De huizen langs de rivier zijn dan ook veelal op palen gebouwd of het zijn drijvende huizen.

 

Op de plek waar de Rio Negro en de Amazone bij elkaar komen kun je goed het kleurverschil zien tussen het zwarte water van de Rio Negro en het bruine water van de Amazone. Tijdens de reizen worden watermonsters genomen en zo blijkt dat het geleidingsvermogen van de Rio Negro slechts 9µS(microSiemens) bedraagt bij een zuurgraad pH=4,7 en een temperatuur van 32oC. Dat zijn waarden die we in ons aquarium thuis niet kunnen bereiken.

 

De lokale bevolking maak gebruik van drijfnetten voor de visvangst. Hiermee worden naast vissen ook schildpadden gevangen. Die worden ook gegeten. Johan heeft er een vrijgekocht voor 20 US-dollar. Maar toen men dit door had werden er ineens steeds meer schildpadden gevangen. Waar je echt voor moet oppassen zijn de roggen. Die kunnen gemeen steken met hun rugstekel. Dus nooit zomaar in een poeltje stappen.

 

M.b.v. lokale vissers werd er in de Rio Negro gevist op discusvissen en die werden ook gevangen. Wat daarbij opviel is dat in één vangst verschillende soorten discussen werden gevangen (Symphysodon discus Heckel) en de blauwe discus Symphysodon aequifasciatus) en ook dat de vinnen van de dieren meestal waren aangevreten. De dieren zelf waren prachtig rond van vorm en in gevangenschap zullen de vinnen snel weer aangroeien.

Daarnaast werden ook cichliden als Heros spec. (ook wel boerendiscus genoemd) en de bekende maanvissen Pterophyllum scalare (2 soorten?) gevangen.

 

In de Rio Unini werd o.m. de Uara amphiacenthoides gevonden. Deze vis kan wel 30 cm groot worden en is een echte planteneter. Niet geschikt voor het doorsnee gezelschapsaquarium dus. Schijfzalmen en Loricaria’s werden gevangen in de Rio Branco. Tevens werd een kijkje genomen bij een grote visexporteur Turkys aquaria. Hier trof men zwembaden vol met discusvissen aan. Johan merkte op dat de bekende L-nummers niet meer geëxporteerd mogen worden omdat de rivier waaruit ze werden gevangen inmiddels is ingedamd.

 

 

Tijdens de reis naar Colombia werd het plaatsje Puerto Inirida aangedaan. Hier worden veel roggen verhandeld. De prijs van een zoetwaterrog ligt tussen de 60 en 80 US-dollar. Dat is goede handel voor de mensen daar. In de rivieren komen veel rotspartijen voor. Tijdens zijn reizen heeft Johan op meerdere lokaties dergelijke rotsformaties in de rivier gezien. Laat u door de keurmeester dus niet wijsmaken dat voor een Zuid-Amerikaanse bak stenen niet natuurlijk zijn!

 

Tijdens zijn reizen heeft Johan vele rivieren en kreekjes bezocht en uiteraard ook prachtige vissen gezien. Bij de reis naar Leticia wat gelegen is op het drielandenpunt werden o.m. roze zoetwaterdolfijnen gezien maar ook Corydorassoorten, Brochissoorten, roofzalmen, Pauwoog cichliden (Astonotus ocellatus), Apistogramma agassizi, Peru altums (Pterophyllum sp Rio Nanay), Nannobrycon eques.

 

Helaas rukt ook hier het zoeken naar goud op wat vaak leidt tot een verwoesting van het natuurlijke leven in de rivier door kwikvergiftiging.

Op de vismarkt werden vissen voor consumptie aangeboden. Hier veel meervallen en de bekende Arowana’s. De meervallen kunnen het boven water nog een tijd uithouden.

 

Na terugkomst in Nederland van een van zijn reizen bleek Johan nog een ongewenste souvenir te hebben meegenomen in de vorm van een vleesetende bacterie. De bacterie was aan de benen van Johan begonnen. Het zag er (voor ons) niet al te smakelijk uit en ziekenhuisopname bleek nodig. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en het heeft Johan niet belet om later weer die kant op te gaan.

 

Johan liet ons ook wat voorbeelden zien van hoe aquaria daar bij de mensen thuis zijn ingericht. Prachtige vissen dat wel maar voor de rest veel prullaria in de vorm van piratenschepen en andere ornamenten. Ook veel plastic planten.

 

In een natuurlijk zwembad kwam Johan o.m. piranha’s tegen. Die zijn overigens niet gevaarlijk. In het zwembad werden veel vissoorten gevonden maar bij een later bezoek waren ze helaas allemaal verdwenen. 

 

In 2006 kwam Johan een nieuwe Apistogrammasoort tegen. Deze prachtige vis kreeg de naam Apistogramma kelleri. Later is dit veranderd in Apistogramma megastoma. Het bleek een muilbroeder te zijn. Johan heeft er mee gekweekt en kreeg helaas alleen mannetjes zodat verdere nakweek ophield.

 

We kregen op een leuke en onderhoudende wijze een goed beeld van de reizen van Johan. En hij is nog lang niet klaar met reizen want de volgende staat al weer in de planning. De kosten vallen overigens best mee want Johan kan met een budget van ca. 2000 euro all in 4 weken op reis en ook nog goed eten.

 

Johan kreeg een meer dan welverdiend applaus voor zijn interessante lezing en we zien hem graag nog een keer terug.

 

Hierna volgde als vanouds de plantenverloting en daarmee was een mooie avond teneinde gekomen.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus