Wat geweest is in maart

 

Ton Blokland opent de avond en heet alle aanwezigen van harte welkom. De uitslag van de districtskeuring is weer achter de rug. Ton Blokland en Rene v/d Berg deden mee namens de Rijswijkse. Zij werden 5e resp 2e in de categorie A1 en A2. Aad Korving heeft een brief geschreven waarin hij zijn excuses aanbiedt voor wat er gebeurd is tijdens de algemene ledenvergadering en de leden zijn groeten overbrengt. Helaas heeft hij wel zijn lidmaatschap opgezegd. Vervolgens geeft Ton het woord aan onze gastspreker van vanavond de heer Wim Tomey voor zijn lezing: ĎStruinen langs Nederlandse onderwatertuinení

 

Tomey begint zijn verhaal met de opmerking dat vroeger in de bakken veel meer planten werden gezet dan vandaag. Nu is het allemaal wat ruimtelijker geworden en dat komt zeker ook de vissen ten goede. Vissen als bv. Corydoras hebben echt een strandje nodig waar zij in kunnen woelen. Planten leven niet van de wind en daarom zullen ze het niet goed doen op alleen een grintbodem. Zoín bodem bevat nauwelijks tot geen voedingsstoffen voor de planten. In natuurlijke bodems zoals in de tropen vindt je weinig zuurstof en veel CO2. Die CO2 wordt geproduceerd door bacteriŽn in de bodem. Zoín bodem is dus zuur. In de tropen heeft Tomey op een halve meter diepte zuurwaarden gevonden die lagen tussen de 4,5 en 5,5 pH! Ook is het water in de tropen vaak gekleurd door de bladeren die in het water vallen en daar worden omgezet in andere stoffen. De wel eens gedane uitspraak dat je nooit genoeg licht boven een aquarium kunt zetten komt niet overeen met de omstandigheden in de natuur. Daar is het water veelal gekleurd en geven de bomen langs de rivier altijd schaduw. Alleen midden op de dag valt het licht recht naar beneden en zul je veel licht in het water hebben. Planten groeien selectief. Op sommige plaatsen zie je geen enkele plant en ergens anders groeien ze overvloedig. Dit heeft te maken met de plaatselijke omstandigheden die al of niet gunstig zijn voor de plant. Er zijn kwelplaatsen waar veel voedingsstoffen naar boven komen die gunstig zijn voor de plantengroei. Op dit moment is er sprake van een vernieuwde belangstelling voor waterplanten. Dachten dat we in Nederland veel van waterplanten afwisten; er is nu een Japans boek uitgekomen waarin meer dan 800 soorten worden beschreven!

 

Dat de watersamenstelling van het water zeer belangrijk is illustreert Tomey aan het verhaal van de inmiddels overleden voorzitter van AV Scalare uit Tilburg de heer Kees van Herp. Deze was in staat om moeilijke planten te laten groeien in zijn aquarium waaronder de fragiele rode Cabomba. Wat was zijn geheim? Hij ververste zijn aquarium wekelijks met 60 liter water uit de nabij gelegen vennen. Dit is zeer zuur water wat nauwelijks voedingsstoffen bevat.

 

Nu is het niet zo dat je helemaal geen planten kunt laten groeien op een grintbodem. Het kan wel degelijk maar dan pas na een half jaar. Dan is de bodem nl. volgelopen met afvalstoffen van de vissen en afgestorven planten en deze zullen door de bacteriŽn in de bodem worden omgezet naar nuttige stoffen voor onze planten. Vaak haken mensen af als blijkt dat de planten niet goed groeien. In het beste geval besluit men dan maar Cichliden te gaan houden. Overigens betekent dit niet dat het houden van Cichliden daarmee als tweederangs kan worden beschouwd. Zo is het niet!

 

In de natuur is er altijd sprake van aan- en afvoer van stoffen. Helaas is het zo dat menselijke activiteiten een negatieve invloed hebben op het welzijn van de natuur. Denk maar aan de houtkap en het gebruik van kwik bij het zoeken naar goud.

 

Voor ons aquarium dient de bodemdikte aan de voorruit minimaal 5 cm te zijn. Dat is bij een fabrieksbak vaak lastig vanwege een te smal profiel. Je kunt de boven het profiel uitstekende bodemlaag meestal wel met een extra latje o.i.d. camoufleren.

Als bodemmateriaal kun je het best gebruik maken van een mengsel van grint en kleihoudend zand. Klei heeft als belangrijke eigenschap dat het mineralen kan binden en als een soort van voedseldepot fungeert. Dat komt de plantengroei zeker ten goede.

 

Voor het transport van vissen uit de tropen gebruikt Tomey altijd zo weinig mogelijk water. De vis moet net niet boven het wateroppervlak uitkomen. De zakjes altijd horizontaal vervoeren. Op die wijze heb je een maximaal contact tussen water en zuurstof. De ervaring van Tomey is dat je op die manier nauwelijks last van uitval hebt.

 

Tomey liet fraaie opnamen zien van planten als: Ammania, Eichornia, Cabomba Carolinia, Hottonia, Otelia, Cryptocoryne Parva en Nitella. De laatste plant is moeilijk houdbaar en heeft als eigenschap dat het in staat is om kalk op te slaan. De Crytocoryne Nevilli die je vroeger wel vaak zag is nu helaas nergens meer te krijgen.

 

De ook bij de Rijswijkse bekende Toon Albers is er als eerste in Nederland in geslaagd om de prachtige Gaasplant in het aquarium te kweken. Het bleek dat deze plant niet te warm mag worden gehouden. Bacopa Carolinia heeft als eigenschap dat de kleur van de bladeren Ďs ochtend anders is dan ís avonds. Waardoor dit wordt veroorzaakt is niet bekend. In de natuur is er sprake van zeer dynamische waterwaarden. Ze veranderen voortdurend en mogelijk dat hierin ook een reden schuilt waarom planten het soms niet goed doen in het aquarium.

 

Na de pauze vervolgende Tomey zijn prachtige lezing en zagen we niet alleen planten maar ook schitterende vissen. Zoetwaternaalden, Nannostomus espei, Diamantzalmen, Bloedvlektetra;s, Roodneuszalmen enz.Tomey gaf aan dat in de meeste bakken het aantal vissen te gering is voor het grote aantal planten in de bak. Daarom is het toevoegen van CO2 een uitkomst. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar al of niet pH-gestuurd. Na afloop van de presentatie kreeg Tomey een welverdiend applaus voor zijn prachtige lezing. We zien hem graag weer terug. Tot besluit van de avond was er de traditionele verloting met ook deze keer weer vele prijzen.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus