Verslag dinsdag 20 februari 2007

 

De februari-avond is de avond waarop traditiegetrouw onze algemene ledenvergadering wordt gehouden. Misschien niet de meest populaire avond van het jaar maar gelukkig hadden toch een flink aantal leden de moeite genomen om aanwezig te zijn. Waarvoor dank. Ton Blokland opende de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom. Aad Korving vroeg vervolgens het woord en las een verklaring voor waarin hij aangaf dat hij per direct zijn functie als bestuurslid neerlegt. Na het voorlezen van zijn verklaring verliet Aad de vergadering. Niet bepaald een plezierig begin van een ledenvergadering. Na deze moeilijke start werd de vergadering vervolgd.

 

Na ca. 15 minuten gaf Piet Muller aan dat de vergadering even onderbroken zou worden i.v.m. een heugelijke gebeurtenis. Wat was het geval? Loek v.d. Klugt was dit jaar 40 jarig lid van de NBAT. Wat je noemt een avond met contrasten! Het bestuur heeft gemeend dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Loek is iemand die zijn sporen in de hobby meer dan verdiend heeft en hij is ook bij De Rijswijkse een zeer gewaardeerd lid. In het geheim was contact opgenomen met een aantal prominente NBATí-ers om deze avond aanwezig te zijn bij het vieren van het 40-jarig lidmaatschappij. Zo waren o.m. Toon en Magda Albers, Wim Tomey met echtgenote, Leen van Doorn en Lotty Sonnenberg met partner van de partij. Allemaal goede bekenden van Loek.

 

De voorzitter van de NBAT: de heer Theo Verhey was ook meegekomen en benoemde Loek tot lid van verdienste van de NBAT en spelde Loek de daarbij horende onderscheiding op. Ook de aanwezige Toon Albers kreeg van Theo Verhey een presentje aangeboden in de vorm van een boek dat was gemaakt n.a.v. het bezoek dat een aantal Japanners een tijd geleden hebben gebracht aan Nederlandse aquariumhouders. Na de onderscheiding van de NBAT kon De Rijswijkse natuurlijk niet achterblijven en Ton Blokland overhandigde Loek een kado op dronk. Loek was duidelijk verguld met alle aandacht en vertelde in zijn speech hoe het 40 jaar geleden allemaal begonnen was. Met een vissenkom met goudvissen voor een ziek kind. Waar prompt algen in kwamen en toen was Loek zijn licht bij een aquariumvereniging gaan opsteken. Binnen een jaar was hij daar voorzitter en zo rol van het een in het ander en ben je ineens 40 jaar lid van de NBAT!

 

Na een korte koffiepauze werd er hartelijk afscheid genomen van onze gasten en verliep de vergadering verder in goede harmonie. Hoewel het ledental wat terugloopt is de financiŽle positie van de vereniging nog steeds gezond te noemen. Met dank aan onze penningmeester Piet Muller. Nieuwe afspraken voor het komende verenigingsjaar werden gemaakt. Ton Blokland besloot de avond en bedankte de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Helaas was er geen tijd meer voor de lezing van Loek. Die houden we dan nog te goed voor een volgende keer.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus