Verslag van de avond van 21 januari 2014

 

 

Piet Muller opende de januari avond en wenste alle aanwezigen nog een gelukkig Nieuwjaar.

 

Bericht van afmelding is ontvangen van: P v/d Splinter, D. Jager, W. Tomey, P. Paredes en H. Breur.

 

Piet had een aantal mededelingen:

 

·         Spreker: omdat Piet voor deze avond geen spreker heeft kunnen vinden zal er een DVD worden vertoond over een project van de bekende Japanse aquariumspecialist Amano. Deze DVD is ter beschikking gesteld door ons lid Herman van Amelsvoord. Waarvoor dank.

·         Gast: Henk Ansink is vanavond als gast aanwezig; we hopen dat hij weer lid zal worden van onze vereniging.

·         Algemene ledenvergadering: Piet geeft alvast aan dat hij zeker nog een jaar als penningmeester wil doorgaan; Ton Blokland zal naar verwachting na de ALV de voorzittersrol gaan invullen.

·         Afwezigheid: Piet Muller zal in de maanden maart en april niet aanwezig zijn bij de verenigingsavond ivm vakantie in het buitenland; voor de maart avond is Bart Laurens uitgenodigd.

·         Aanbieding: Aad Offermans heeft in de aanbieden: jonge Ancistrus, rode garnalen en appelslakken.

·         BBAT: Piet heeft een schrijven van de BBAT ontvangen met de vraag of er nog mensen geďnteresseerd zijn in een abonnement op het maandblad van de BBAT. Kosten EUR 33,- per jaar.

·         Vivarium beurs: In mei zal er mogelijk een beurs worden gehouden in Nieuwe Gein onder de naam Equarium; het is echter op dit moment nog niet zeker of de organisatie helemaal rond komt.

·         Debutantenkeuring: vanuit het district is het initiatief genomen om een debutantenkeuring te organiseren om daarmee de drempel voor leden die nog niet eerder met de huiskeuring hebben meegedaan, te verlagen. Het idee is dat er een aantal aquarianen op bezoek komen om tips te geven; er worden geen cijfers gegeven. Ook worden er foto’s gemaakt. Op 5 mei is er bijeenkomst met een presentatie. E.e.a. is reeds van start gegaan in Gouda met heel veel respons. Mensen die mee willen doen wordt gevraagd zich te melden bij Piet Muller.

·         Vloer: Piet Muller vraagt de leden om geen schoenen met zwarte rubberzolen te dragen tijdens het bezoek aan de verenigingsavond. Deze geven zwarte strepen af op de vloer.

 

Na de mededelingen wordt de DVD gestart waarin een tweetal projecten van Amano worden getoond. Twee zeer grote aquaria worden ingericht in een toren in Tokio. Wat opvalt is de zeer gedegen voorbereiding en de installatie van de bakken op een Japanse manier. Amano staat er zo’n beetje bij als de veldheer die zijn leger overziet en met een laserpen aanwijzingen geeft aan zijn helpers. Het neerzetten van stenen en hout is een kunst apart en dat beheerst Amano als geen ander. Het visuele effect is dan ook overweldigend. Een nagebootst landschap onder water!

Het beplanten van dergelijke grote bakken is echt monnikenwerk, de planten worden stuk voor stuk met de hand gepoot en dat hangende bovenin de bak. Ook het onderhoud is iets wat niet eenvoudig is en heel veel handwerk vraagt. Allemaal zeer kostbaar als je kijkt hoeveel mensen hiervoor nodig zijn.

 

We zagen de ontwikkeling van de bakken over een periode van meerdere maanden. Ik moet zeggen dat alhoewel de bakken qua inrichting schitterend waren ik het vissenbestand wat rommelig vond overkomen. Al met al een heel interessante vertoning wat ons een goed beeld gaf van wat er allemaal komt kijken bij deze wijze van inrichten. Herman, bedankt voor deze geste.

 

Na de film volgde nog de traditionele plantenverloting en daarmee was de eerste avond van 2014 weer teneinde.

 

Volgende maand de algemene ledenvergadering. Komt allen.

 

 

Jan de Reus