Verslag van de avond van 21 december 2013

 

 

Piet Muller opende de decemberavond en heette alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder werd Jeroen Bastiaans, onze keurmeester, welkom geheten. Afmeldingen voor deze avond waren ontvangen van: D. Jager, H. Breuer en T. Bruin. Hoewel de opkomst voor de Decemberavond wat tegenviel was er ook een gast aanwezig in de persoon van Cor Buis uit Rijswijk. Hij stelde zich voor aan de aanwezigen door kort iets over zichzelf te vertellen.

 

Piet gaf aan dat de verloting deze keer uit 2 rondes zou bestaan.

 

Hierna kreeg Jeroen Bastiaans het woord voor zijn presentatie van de huiskeuring van 2013 bij De Rijswijkse. De organisatie en vervoer was in handen van Piet Muller. Loek v/d Klugt heeft de fotografie en de Powerpoint presentatie voor zijn rekening genomen. In totaal zijn er 6 aquaria gekeurd waarvan 4 gezelschapsaquaria (A1) en 2 speciaal aquaria (A2).

 

Als eerste kwam het aquarium van Herman van Amelsvoord aan bod. Dit A1 aquarium met de afmetingen 180x60x65 cm is ingericht volgens het ‘Nature style’ principe. D.w.z. zonder een traditionele achterwand. Deze was hier geheel blauw gemaakt waardoor een een sterk ruimtelijk effect wordt gecreëerd. Het geheel lijkt sterk op de in Japan zo populaire stijl van inrichten. De meetgegevens waren als volgt: T=250C pH=6,3 KH=100DH GH=100DH NO2=0mg NO3=25mg  PO4=1mg  EG=680 µS

 

Een heel fraai en smaakvol ingericht aquaurium. Maar de keurmeester had toch nog wat opmerkingen. De KH was wat aan de hoge kant. Optimaal is als deze zich tussen de 3-5 bevindt. Enigszins storend was dat de techniek zichtbaar was dat doet afbreuk aan de esthetica van het aquarium. Het bekende principe van de ‘Gulden Snede’ kan hier nog wat beter worden toegepast. Onder de bak stonden 2 grote potfilters welke voor een goede doorstroming in het aquarium zorgen. Er wordt gebruik gemaakt van CO2 toevoeging waarbij de heer Van Amelsvoord heeft aangegeven dat hij ca. 10 kg CO2 per 3 maanden verbruikt. Dat leek de keurmeester wat erg veel. Het hoge verbruik wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het vrij hoge geleidingsvermogen van het water. De verlichting bestond uit 3x2 rijen T5 TL-lampen. De zijruiten waren niet afgedekt waardoor het bodemsubstraat zichtbaar was. Opvallend was de sterke helling van het bodemsubstraat. Normaal gesproken zakt het bodemsubstraat snel naar de voorruit maar in dit geval was basaltsplit gebruikt waardoor de het substraat beter op zijn plaats blijft.

In het aquarium zwommen o.m. fraaie regenboogzalmen Melanotaenia parkinsoni rond. Deze waren nog nog halfwas. Als ze volledig zijn uitgegroeid worden het forse jongens en zal het aantal vissen gelet op de grootte van het aquarium moeten worden teruggebracht.

 

Het tweede aquarium is eigenlijk ook van Herman van Amelsvoord maar staat bij zijn ouders. Het aquarium heeft de afmetingen van 80x35x50 cm. Duidelijk was hier de hand van Herman in te herkennen. De meetgegevens waren als volgt: T=250C pH=7 KH=6,50DH GH=100DH NO2=0mg NO3=25mg  PO4=1mg  EG=550 µS.

De keurmeester vond hier de waterwaarden wat beter dan de vorige bak. Er was gezorgd voor een heel leuk doorkijkje in de bak en zeer inventief was gebruik gemaakt van de beplanting (Hydrocotyle). In de bak 10 stuks kardinaal tetra’s (Cheirodon axelrodi) en een zeer fraaie Betta splendens. Kortom een fraai voorbeeld van hoe je met een klein aquarium toch een zeer esthetisch resultaat kunt bereiken.

 

De derde in rij was het speciaal aquarium (A2 Zuid Amerika) van René van de Berg. Zijn aquarium heeft de afmetingen 160x60x60 cm. De meetgegevens waren als volgt: T=260C pH=6,5 KH=40DH GH=50DH NO2=0mg NO3=10mg  PO4=0mg  EG=330 µS

 

Jeroen noemde het aquarium een voorbeeld van hoe grillig toch geordend kan zijn. In het aquarium veel lichtschakeringen wat voor een prachtig effect zorgt. De plaatsing van de stenen links kon nog wat sterker. René gaf aan dat hij dit inmiddels heeft aangepast. In het aquarium zwommen prachtige maanvissen. Tevens voor de middenzone: Hyphessobrycon Socolofi . Op de bodem Corydoras Sterbai. Ook waren in het aquarium Teleocichla centrarchus aanwezig. Over deze bijzondere vissen heeft Wim Tomey onlangs in ‘Het Aquarium’ geschreven. Het aquarium wordt gefilterd via een biologisch filter dat onder de bak is geplaatst.

 

De volgende in de rij was Gerrit Spaans met zijn A1 aquarium met de afmetingen 160x60x60 cm. De meetgegevens waren als volgt: T=250C pH=7 KH=6,50DH GH=80DH NO2=0mg NO3=0mg  PO4=0mg  EG=385 µS

Dit aquarium was rijk voorzien van een zeer fraaie beplanting. In het aquarium o.m. purperkoppen Puntius nigrofasciatus, Apistogramma cacatuoides en Garra flavatra. Ook waren zeer veel garnalen aanwezig. Het aquarium wordt gefilterd via 2 potfilters.

 

Het aquarium van Theo Peters heeft de afmetingen 120x50x50 cm. De meetgegevens waren als volgt: T=250C pH=8 KH=6,50DH GH=80DH NO2=0mg NO3=25mg  PO4=2mg EG=590 µS.

De keurmeester gaf het advies een wat CO2 bij te mengen (pH was wat te hoog).

 

Een gezellig aquarium waarin zeker t.ov. de vorige keuring verbetering is aangebracht. In het aquarium veel garnalen. Tevens Puntius pentazona, Aplocheilus lineatus en diamantzalmen Moenkhausia pittieri. In het aquarium was om een evt. kaamlaag te verwijderen een op de filterinlaat gemonteerde overloop aangebracht.

 

Als laatste kwam het aquarium van Teunis Bruin aan de beurt. Zijn A2 aquarium met maanvissen (of was het toch een A1?) had de afmetingen: 121x51x62 cm. De meetgegevens waren als volgt: T=250C pH=7 KH=40DH GH=80DH NO2=0mg NO3=25mg  PO4=0mg EG=600 µS. De keurmeester vond het geleidingsvermogen wat aan de hoge kant.

 

In het aquarium zaten prachtige rmaanvissen Pterophyllum scalare ‘Red back’. Tevens Ancistrus cirrhosus, kardinaal tetra Cheirodon axelrodi, zwarte neon Hyphessobrycon herbertaxelrodi, guppen, Laethracara curviceps en een verdwaald exemplaar van Laethracara dorsigera (deze lijkt als jong exemplaar veel op de Curviceps). Voor de bodemlaag waren Corydoras julii aanwezig. De bodemgrond (split) was minder gunstig voor de pantsermeervallen die hebben liever een wat zachtere bodem om in te kunnen wroeten.

 

Al met al was het een heel behoorlijke keuring met prachtige bakken. De keurmeester gaf aan dat hij graag volgend jaar weer van de partij is.

 

Uitslag:

 

1e plaats G. Spaans                           393,5 pnt 63 pnt biologisch gouden bondsdiploma

2e plaats R. v/d Berg                         391 punt 63 pnt biologisch zilveren bondsdiploma

3e plaats H. van Amelsvoord             389,5 pnt 62 pnt biologisch zilveren bondsdiploma

4e plaats H. van Amelsvoord             386 pnt 62 pnt biologisch zilveren bondsdiploma

5e plaats T. Peeters                           380,5 pnt 60,5 biologisch bronzen bondsdiploma

6e plaats T. Bruin                               374,5 pnt 59,5 biologisch

 

Gerrit Spaans werd daarmee voor de derde keer op rij de verenigingskampioen en mocht daarom de wisselbeker behouden. Gerrit, van harte gefeliciteerd met dit resultaat!

 

Jeroen Bastiaans, Loek van der Klugt en Piet Muller hartelijk dank voor hun inspanningen. Het was weer prima verzorgd!

 

Tot het volgende jaar.

 

Jan de Reus