Verslag van 20 september 2016

 

Omdat onze voorzitter met vakantie is opende Piet Muller de avond. Hij was blij met de grote opkomst. Het was fijn dat ook Wim Tomey de avond kon bijwonen. Zoals u wellicht weet kampt Wim met ernstige gezondheidsproblemen.

 

Piet had een aantal mededelingen vooraf.

 

Nieuwe leden: het ledenaantal neemt de laatste jaren gestadig af; de leden wordt gevraagd om nieuwe leden te werven.

 

Maandblad ‘Het Aquarium’ : naar verwachting zullen de kosten van het maandblad fors gaan stijgen; Piet hoopt in oktober meer informatie hieromtrent te krijgen.

 

‘Het Aquarium’ op de computer: sinds kort is het voor abonnees van ‘Het Aquarium’ ook mogelijk om het blad via de computer te bekijken. U kunt het blad vinden op http://www.nbat.nl  optie à Het Aquarium à digitaal  U dient zich aan te melden met e-mailadres en lidnr. Ook is er voor Android en Apple een app. Beschikbaar.

Let op: leden die ‘Het Aquarium’ ontvangen hebben gratis toegang tot de bladen. Krijgt u een betaaloptie, dan is er iets met uw instellingen op de NBAT-site verkeerd.

 

Nieuwsbrief NBAT: de NBAT is in samenwerking met MAJA(Mijn aquarium jouw aquarium) gestart met een digitale nieuwsbrief. U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden op de NBAT-site (http://www.nbat.nl )

 

Na de medelingen gaf Piet het woord aan onze spreker van de avond de heer Peter van Oranje met zijn lezing ‘Juweeltjes uit Azië’ Peter was nog niet eerder bij De Rijswijkse te gast geweest en begon zijn verhaal met een eerst een opdeling te maken van Azië in enerzijds Noord Azië (India, Thailand, Birma, Cambodja, Vietnam en Maleisië) en anderzijds Indonesië (Sumatra, Java, Timor, Nieuw Guinea, Borneo en Sulawesi).

 

In de presentatie was bij iedere vis een aantal kenmerken opgenomen als max. lengte, soort voedsel, scholenvis of solitair, agressief of vreedzaam, gewenste watersamenstelling (temp, hardheid, zuurgraad). Met name de max. lengte van de dieren is belangrijk omdat dit maatgevend is voor de lengte van het aquarium waarin de vis wordt gehouden. Een vuistregel is dat de bak minimaal 10x zo groot moet zijn als de lengte van de vis. Als een vis dan 50 cm lang kan worden heb je een bak nodig van meer dan 5 meter en is de vis dus eigenlijk niet geschikt als aquariumvis. Daar gaat steeds strenger op worden gelet. Het is maar dat u het weet. Ik weet niet of ze bij u aan de deur komen.

 

Peter had meer dan 130 dia’s meegenomen zodat we een uitvoerig beeld kregen van al het moois dat in Azië rondzwemt. Hier en daar had Peter ook dia’s van de biotopen waarin de vis voorkomt opgenomen in de presentatie. Vele bekende maar ook minder bekende vissen passeerden de revue. Het voert hier te ver om ze allemaal op te noemen want het zijn er domweg te veel maar een uitzondering wil ik wel maken voor Danio aequipinnatus. Dick Volmer heeft een aantal exemplaren van deze vis in zijn aquarium en is er lyrisch over. Wat hem betreft de mooiste vis die er bestaat. Dick kan er met veel plezier naar kijken als ze door het aquarium dollen want danio’s zijn levendige vissen.

 

In de presentatie was er ook ruimte voor de bekende goudvis en de vele kweekvormen hiervan. De meningen over het al dan niet toestaan van dergelijke kweekvormen waren verdeeld. Feit is wel dat goudvissen nog steeds een grote getale worden gekocht en er dus veel geld mee gemoeid is.

 

Een ander verschijnsel waar veel mensen moeite mee hebben is het behandelen van vissen met een kleurpigment. Dit wordt o.m. gedaan bij glasbaarzen. Tomey vertelde dat het een fabeltje is dat de vissen worden geïnjecteerd. Dat zouden ze niet overleven. Het kleurpigment wordt daarom aangebracht met een soort viltstift. De kleur verdwijnt overigens weer na verloop van tijd. Dat wisten we nog niet met dank aan Wim Tomey.

 

Tijdens het laatste deel van zijn presentatie ging Peter in op het fenomeen viskwekers. Singapore heeft een groot deel van de visexport in handen. Het grootste deel gaat naar de USA (17%). Maar ook Nederland vormt een belangrijk exportland (5%) in omvang bijna zo groot als Duitsland (7%). Het grote voordeel van de kwekers in tropische landen is dat men daar de vissen onder min of meer natuurlijke omstandigheden kan kweken of verzamelen. Verwarming van de bakken is immers niet nodig. Daar kan een Europese kweker niet tegenop.

 

Na afloop van zijn lezing kreeg Peter een welverdiend applaus vanuit de zaal. Tot slot volgde de traditionele plantenverloting met ook deze keer weer heel veel prijzen. Het was een mooie avond.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus