Verslag van 20 mei 2014

 

Ton Blokland opende voor een goed gevulde zaal (20 man) de avond en heette een ieder van harte welkom. Onze penningmeester Piet Muller is weer terug van zijn reis naar AustraliŽ. Hij heeft daar de smaak van het reizen te pakken gekregen want hij gaat in juni weer deelnemen aan de Natuurstudieweek van de NBAT en moet dus de juni-avond verstek laten gaan. De heer M. v.d Berg was nieuw vanavond en stelde zich even voor aan de aanwezigen. We hopen dat hij een goede indruk heeft gekregen van onze vereniging.Er waren verder geen mededelingen zodat onze spreker van deze avond, de heer Wim Suijker het woord kreeg voor zijn lezing ĎKilliís: een miskende groep aquariumvissení. Wim is al 30 jaar actief bezig met deze prachtige vissen.

 

Wat zijn killi-vissen?

Wim begon zijn verhaal met een uitleg over welke soorten er op wereld voorkomen en waar ze zijn te vinden. Killi-vissen behoren tot de tandkarpers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de levendbarende tandkarpers en de eierleggende tandkarpers. Het woord killi is afkomstig van het Nederlandse woord kille=beek en zegt dus iets over de plek waar je deze vissen tegenkomt. In beekjes en watergangen.

 

De eierleggende tandkarper op hun beurt zijn weer onder te verdelen in de plantenleggende tandkarpers en de bodemleggende tandkarpers. Die op hun beurt weer zijn onder te verdelen in non annuele soorten en semi annuele soorten. Dat onderscheid heeft te maken met de ontwikkeltijd van de eieren. Bij de wisseling van de seizoenen van nat naar droog moeten de eieren de droge tijd kunnen doorstaan en pas bij het volgende natte seizoen uitkomen.

 

Waar komen de killi-vissen voor?

Killi-vissen komen op alle continenten voor m.u.v. AustraliŽ. Onderstaand is per continent aangegeven welke soorten er voor komen.

 

Afrika

         Aphysemion

         Fundulinae

         Epiplatys

         Aplocheilichthys

         Nothobranchius

 

Europa

         Aphanius

         Aplocheilus

 

Noord Amerika

         Cyprinodon

         Fundulinae

 

Zuid Amerika

         Rivulus

         Cynolebias

 

Zuid Oost Azie

         Aplocheilus

         Oryzias

 

Na deze uitleg begon Wim met het presenteren van de verschillende soorten vissen. Over killi-vissen bestaat ten onrechte het idee dat ze moeilijk te houden zouden zijn. Dat is niet correct. Veel soorten kunnen gewoon in een gezelschapsaquarium worden gehouden. Zorg er dan wel voor dat de dekruiten goed sluitend zijn want de vissen kunnen goed springen en hebben aan een klein gaatje genoeg. Wel houden de meeste killi-vissen van zacht en zuur water. Met Haagse of Rotterdams leidingwater heeft Wim goede ervaringen maar tegenwoordig woont hij in Brabant en daar is het water minder geschikt. Wim mengt het water daarom met regenwater om toch acceptabel water voor zijn vissen te hebben.

 

De eerste killi die de revue passeerde was de Aphysemion australe ook wel Kaap Lopez genoemd. Een prachtig visje dat het ook goed doet in het gezelschapsaquaruim. In de handel kom je ook wel de gouden kweekvorm tegen maar die vind Wim minder mooi dan de natuurlijke vorm.In de natuur vind je de Aphysemions altijd tussen de planten dus zorg dat ze ook in het aquaium voldoende schuilplaatsen hebben. De Aphysemions komen voor aan de westkust van Afrika en zijn qua kleur fantastisch om te zien. We zagen ondermeer: Aph. Striatum, Aph. christyi, Aph. ocellatum, Aph. cognatum, Aph. maculatum Aph. exiguum Aph. batessi, Aph. elegans, Aph. Spendopleuris, Aph. gardneri (goed te houden in gezelschapsbak). Aph. arnoldi

 

In Sierra Leone komt een kleine groep vissen voor van het geslacht Roloffia o.m.de Roloffia roloffi en de Roloffia liberiense. Deze vissen zijn tamelijk schuw en daarom niet geschikt voor het gezelschapsaquarium.

 

Uit Monrovia komt de bekende Epiplatys dageti. Epilatys-soorten zwemmen vooral aan het wateroppervlak en hebben een lichte plek bovenop hun kop. Wim gaf aan dat dit was om insecten aan te trekken. Ik heb ook wel eens gehoord dat het de vissen waarschuwt voor gevaar van bovenaf. Een andere bekende Epiplatys-soort is de Ep. annulatus, een kleinblijvend visje wat je in de handel regelmatig wordt aangeboden.

 

De meeste killivissen zijn geen scholenvissen maar een uitzondering hierop vormen de lichtoogjes: Aplocheilichthys. We zagen o.m.de Apl. normani, Apl. pumilus.

 

Uit Mozambique, Kenia en Tanzania komen de bekende Nothobranchius vissen. Dit zijn typische seizoensvissen. Hun biotoop is de savanne waar in een heel weinig water kunnen overleven. In hun biotoop is er altijd een leemhoudende bodem. Je komt ze nooit tegen op een lateriethoudende bodem. Nothobranhius rachovii is een van de bekendste soorten. We zagen verder: Noth. steinforti, Noth. robustus, Noth. melanospilus, Noth. kirki, Noth. normanni. Zoals gezegd het zijn typische seizoensvissen en ze leven dus maar kort. Als je op koel water houd en er geen vrouwen bij doet kunnen ze in het aquarium 1,5 jaar oud worden. Het zijn bodemleggers en je kunt nakweek krijgen door een met turf gevulde plastic fles in het aquarium te leggen.

 

Op het eiland Madagaskar komt Panchypanchax playfairii voor. Deze soort wordt 10 cm groot en kan vrij agressief zijn. Niet met kleinere vissen houden. Die worden gezien als prooidier.

 

In Azie komen o.m. voor: Aplocheilus blockii (omgeving India - Calcutta, Apl. dayi

 

In Spanje kun je de Aphanius soorten vinden: Aphanius iberus en Aphanius valencia. Deze dieren zijn daar wettelijk beschermd.

 

Uit Noord Amerika komt het bekende blokvisje: Jordanelle floridae. Dit is de enige killi-vis die een soort van broedzorg vertoont. Het mannetje maakt van planten een soort van nest waar de vrouwtjes hun eitjes afzetten. Uit Carolina komt Fundulus cebrinus. Deze kan evt. ook in de vijver worden gehouden. In California (Death valley) kun je de Cyprinodon nevadensis tegenkomen.

 

Als laatste continent kwam Midden en Zuid Amerika aan bod. Hier vind je de bekende Rivulus soorten. Een groot aantal hiervan passeerde de revue. Zo zagen we prachtige plaatjes van o.m. Rivulus marmaratus, Riv. uroflammeus, Riv. peruenses, Riv. caudemarginatus, Riv. agilae, Riv. urepthalmus, Riv. igneus, Riv. cladophorus, Riv. civilius. Wim heeft in Zuid Amerika gezien dat in het biotoop van de killi-vissen ook spatzalmen Copeina arnoldi, harnasmeervallen en Apistogramma-soorten voorkwamen. Dit ondersteunt zijn mening dat killi-vissen samen met andere vissoorten kunnen worden gehouden in het aquarium. In het aquarium zetten de vissen hun eieren af in een mop gemaakt van wol. De wol wordt vastgemaakt aan een stukje tempex en blijft zo goed drijven in het aquarium.

 

Wim heeft thuis een professionele kweekstelling staan waarmee hij diverse soorten nakweekt. De eieren worden verzameld en vaak geruild met die van andere liefhebbers. Er is op dat gebied een levendige ruilhandel.

 

De vissen worden gevoerd met levend voer. Waterluis, Artemia, fruitvliegen, muggenlarven enz. Voor jongbroed is Artemia ideaal maar helaas wel duur. Azijnaaltjes voldoen ook prima.

 

In Zuid Amerika kom je ook bodemleggende tandkarpers tegen. Een voorbeelden hiervan is de Cynolebias nigripinnis. Veel soorten zijn gevoelig voor peperstip. Een beetje zout aan het water toevoegen verhoogt de afweer tegen deze parasiet.

 

Wim beŽindigde zijn lezing met de uitnodiging om eens een keer een kijkje te nemen bij Killfish Nederland. Deze vereniging heeft de 3e zaterdag van juni een bijeenkomst in Maarn. U bent daar van harte welkom!

 

Hun internetpagina kunt u vinden op www.killifishnederland.nl

 

Wim ontving een hartelijk applaus voor zijn mooie lezing en daarna volgde de traditionele plantenverloting met ook deze keer weer vele prijzen.

 

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus