Verslag van 20 juni 2017

 

Onze voorzitter Theo Peters opende de avond en heette iedereen van harte welkom op deze laatste avond voor de vakantie. Bericht van verhindering was ontvangen van: Piet Muller, Loek v/d Klugt en de heer Jager. Hierna gaf Theo het woord aan onze spreker Bart Laurens voor zijn lezing over het bezoek dat Bart aan Amerika heeft gebracht op uitnodiging van de Aquatic Gardners Association (AGA)..

 

Bart begon zijn verhaal met te vertellen dat de lezing niet specifiek betrekking had op zijn bezoek maar dat het deze lezing dezelfde is die hij in Amerika heeft gegeven. De lezing had als doel om de Amerikanen te laten kennismaken met het ‘Dutch Style Aquarium’ en hoe we hier in Nederland georganiseerd zijn op aquariumgebied. Het meeste zal dus al wel bekend zijn bij de aanwezigen hier ter plekke maar is toch de moeite waard om te bekijken. Voor het reisverslag verwees Bart ons naar zijn website: www.bart-laurens.nl

 

Zoals gezegd was Bart uitgenodigd door de AGA en heeft hij in mei dit jaar lezingen gegeven in Denver, Sacramento, San Francisco en Seatle. Het was voor Bart de eerste keer dat hij de USA bezocht en tevens ook de eerste keer dat hij lezingen in het Engels moest presenteren. Wel spannend natuurlijk maar het is allemaal goed gegaan en de Amerikanen waren enthousiast.

 

Bart is in 2015 in contact gekomen met de AGA toen hij meedeed aan een fotowedstrijd en met een foto van zijn aquarium de 3e prijs won in de categorie ‘Dutch Style Aquarium’. Nu wordt het begrip ‘Dutch Style Aquarium’ daar anders ingevuld dan in Nederland en België. Meestal worden veel soorten planten in een aquarium gezet zonder dat daarbij veel aandacht wordt besteed aan het creëren van dieptewerking. Daar hebben ze nog niet zo veel kaas van gegeten en daar zijn onze toppers nu juist meesters in. Bart had bij bevriende aquarianen fotomateriaal verzameld om duidelijk te maken waar dat verschil nu in zit. Door gebruik te maken van contrasterende kleuren en bladvormen en het bekende straatje kun je geraffineerde effecten bereiken waardoor de bak veel dieper lijkt. De Gulden Snede regel is wel bekend in de USA maar men doet er niet veel mee. Ook gebruikt men veel minder technische hulpmiddelen dan wij hier gewend zijn. Meestal zijn het kale bakken zonder ombouw met een loshangende verlichting boven de bak. Men was dan ook zeer geïnteresseerd hoe wij hier in Nederland onze aquaria aanpassen aan het interieur waarin ze zijn geplaatst.

 

Een belangrijk verschil is ook het feit dat men daar geen keurmeesters kent en dus ook geen keuringsreglement. Je kunt een foto van je aquarium insturen voor een wedstrijd maar er komt niemand bij je thuis kijken. Men kent er dan ook geen huiskeuringen zoals wij die kennen. Het is daarom moeilijker om een goed kommentaar te krijgen op je bak. Dan hebben wij het hier toch beter georganiseerd. Bart gaf in zijn lezing tekst en uitleg over hoe we in Nederland zijn georganiseerd en uiteraard kwam daar ook de NBAT aan bod.

 

Aan de hand van de foto’s van de toppers uit Nederland en België maakte Bart duidelijk hoe de inrichtingsprincipes zoals vermeld in het keuringsreglement zijn gerealiseerd. Daarmee werd duidelijk hoe we hier onze onderwatertuinen inrichten en welke vissen we hierin kunnen houden.

 

Bijzonder populair in de USA zijn de Amano bakken of te wel ‘Nature Style’. Bart liet ons wat voorbeelden zien. Dit soort bakken wordt meestal ingericht voor een tentoonstelling en worden daarna weer afgebroken. Het is moeilijk om ze lang goed te houden omdat het onderhoud zeer veel tijd vraagt.

 

Het was al met al een onderhoudende presentatie die Bart ons voorschotelde en na afloop werd hij dan ook bedankt met een welverdiend applaus. Daarna volgde als gewoonlijk de plantenverloting waarna de avond ten einde liep. Iedereen een fijne vakantie toegewenst en we zien elkaar weer in September.

 

 

Jan de Reus