Verslag van 20 januari 2015

 

 

Ton Blokland opende de avond om 20:00 en heette alle aanwezigen van harte welkom.

 

Ton had vooraf een aantal mededelingen:

·         Treurig nieuws: ons lid Jan v/d Born is onlangs overleden; de vrouw van Jan heeft gevraagd of er leden zijn die het aquarium van Jan willen onderhouden. Mocht dit niet lukken dan zal het aquarium geschonken worden aan Middin.

·         Ton heeft via Peter Kettenis een adres van iemand gekregen waar mooie black mollies kunnen worden opgehaald; tijdens het bezoek bleek dat de betreffende persoon veel ‘oude’ plantensoorten in zijn aquaria had staan die het daar prima deden. Het was een heel leuk bezoek gaf Ton aan.

·         Ton waarschuwt dat bij het vlooienscheppen rivierkreeften kunnen meekomen. Eenmaal in het aquarium gaan die de planten voor je toppen. Oppassen dus!

·         Piet Muller vraagt de leden om hun contributie zo snel mogelijk over te maken op het nieuwe rekeningnr. van de vereniging (rekeningnr. staat vermeld in het clubblad)

 

Na de mededeling gaf Ton het woord aan onze spreker van deze avond: de heer Erik Prins voor zijn lezing ‘Aquascaping’. Erik is bondskeurmeester en begon zijn verhaal met een uitleg wat nu precies onder aquascaping wordt verstaan. Aquascaping is het ambacht van het plaatsen van planten/stenen/hout op een esthetisch verantwoorde wijze in het aquarium. Kortweg gezegd:  ‘tuinieren onder water’.

 

En tuinieren kun je ook zonder planten bv. alleen met stenen. Erik liet ons eerst wat minder geslaagde voorbeelden zien van aquaria waarbij aquascaping wel op een heel bijzondere wijze was toegepast. Zo zagen we een bak met verschillende met elkaar verbonden bollen zoals ongeveer het Atomium in Brussel. Vervolgens een bak ingebouwd boven een bed (met uitsparingen voor de bedlampen) en een bak in de stijl van het bekende computerspelletje Mario de Pizzabezorger.

 

Niet echt serieuze voorbeelden van aquascaping. Nee, dan de Japanners die zijn wel op een heel ander niveau met aquascaping bezig. Denk hierbij aan de bekende Japanse kunstenaar Amano die in staat is om een prachtig landschap na te bootsen in een aquarium. Met zorgvuldig neergezette stenen worden complete berglandschappen nagebootst. De vissen in een dergelijke bak moet je dan eigenlijk zien als vervangende vogels. We zagen meerdere voorbeelden van deze manier van aquascaping. De ene wat meer geslaagd dan de andere maar het zijn echt kunstwerken die met eindeloos geduld in de juiste vorm worden gebracht.

 

In Nederland doen we het weer op een andere manier maar Erik gaf aan dat bij de vele huiskeuringen die hij inmiddels heeft gedaan zijn ervaring is dat het esthetische aspect toch het moeilijkste onderdeel is van het aquariumhouden. Gelukkig zijn er aantal regels die ons kunnen helpen om ons aquarium mooier uit te laten komen. Sommige hiervan zijn open deuren maar andere zijn wat subtieler. Het zijn deze regels die de kern vormen van de lezing van deze avond.

 

Regel:

·         Lage planten voor en hoge planten achter;

·         Een straatje met lage planten laten weglopen naar achteren

·         1 enkele hoge plant voorin kan voor extra dieptewerking zorgen

·         Planten in grotere groepen gebruiken (behalve een solitair plant bv een Lotus)

·         Nooit dezelfde plantensoort 2x gebruiken in het aquarium

·         Planten die qua kleur of bladvorm op elkaar lijken niet naast elkaar plaatsen

·         Zet op de sterke punten van de bak de blikvangers

 

Gulden snede

Om de plek van een sterk punt te bepalen wordt gebruik gemaakt van de zgn. Gulden Snede regel. De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Zie onderstaand voorbeeld.

 

 

1

 

1,618

 

Deze verdeling komt in de natuur vaak voor. Door gebruik te maken van deze verdeling bij de inrichting van het aquarium wordt deze voor het oog mooier. En waarom we dat als mooier ervaren, dat is niet helemaal duidelijk.

 

Een wat eenvoudigere regel is de regel van de derden. Verdeel het vlak van het aquarium in drie gelijke delen en doe dit zowel voor de lengte als de breedte. De snijpunten van de lijnen vormen de sterke punten (zie onderstaand voorbeeld)

 

A

B

 

C

D

 

 

 

 

 

Gebruik altijd maar 2 van de 4 mogelijke sterke punten en gebruik ze diagonaal. De combinaties A-D en B-C zijn dus mogelijk.

 

Als je er op gaat letten zie je dat dit principe heel veel wordt toegepast in bv. de fotografie of film. Een foto wordt mooier als je het hoofdonderwerp op 1 van de sterke punten zet en dus niet precies in het midden.

 

Regel:

·         Vermijd dat plantengroepen evenwijdig aan de voorruit worden geplaatst

·         Plaats geen plantengroep precies in het midden van de bak. Dat laatste geldt ook voor bv open plekken of stenen. Niet precies in het midden zetten want dan wordt de bak als het ware in tweeën gedeeld.

·         Om extra dieptewerking bij een plantenstraatje te krijgen kun het beste hoge planten er naast zetten. 

·         Begin een straatje breed en laat het smal eindigen,

·         Begin een straatje laag en eindig iets hoger en laat het straatje het liefst met een bocht om een andere plant heen eindigen. Dat creëert meer diepte.

·         De kijkrichting bepaalt de richting van de straat.

·         Vermijd een symmetrische opbouw. Dus niet twee op elkaar lijkende plantengroepen aan de beide zijkanten van de bak.

·         Zorg voor contrast in kleur en bladvorm. Rood naast groen, smalbladig naast breedbladig.

·         Gebruik niet te veel rode planten (max 25%) . Te veel rood maakt een bak onrustig.

·         Zet een rode plant niet in het midden van de bak.

·         Pas bij de plantengroepen onderling hoogteverschilen toe.

·         Niet te veel plantensoorten plaatsen in de bak; de vuistregel is 1 plantensoort per 10 cm lengte van de voorruit.

·         Als je decoratiemateriaal gebruikt als stenen of hout, zorg dan dat je maar 1 soort steen en/of hout gebruikt en zorg voor natuurlijke kleuren.

 

Alle regels werden door Erik geïllustreerd met voorbeelden van hoe het niet moet en zoals het wel kan. Dat gaf een goed beeld wat je met het juist plaatsen van de planten aan effecten kunt bereiken. Bijzonder leerzaam en ik moet bekennen dat ik veel van de regels niet heb toegepast waardoor mijn aquarium qua dieptewerking zeker niet optimaal is ingericht. Daar is dus nog werk aan de winkel.

 

Erik deed tijdens zijn lezing nog een oproep om bondskeurmeester te worden. De NBAT heeft op dit moment nog maar 11 keurmeesters en dat is echt te weinig om alle huiskeuringen te kunnen blijven doen.

 

Na afloop van zijn interessante lezing werd Erik beloond met een welverdiend applaus. Het was zeer leerzaam en onderhoudend en we zien hem dan ook graag weer een keer terug.

 

Tot slot de traditionele plantenverloting waarna een ieder weer huiswaarts ging.

 

Voor februari staat de algemene ledenvergadering op de agenda. Komt allen.

 

 

Jan de Reus