Verslag van 19 september 2017

 

Na de vakantieperiode pakken we de draad weer op bij De Rijswijkse. Onze voorzitter Theo Peters opende de avond en heette iedereen van harte welkom. Bericht van verhindering was ontvangen van de heren: V/d Zweep en Buis. Alvorens Pim Wilhelm onze spreker van de avond het woord te geven waren er eerst een paar mededelingen:

·        De Rijswijkse heeft meegedaan aan het Strandwal festival in Rijswijk; helaas was de belangstelling minimaal zodat de vraag gerechtvaardigd is of we een volgende keer nog wel mee zullen doen;

·        De huiskeuring zal op 11 november plaatsvinden; keurmeester is de heer Bram Rosier; voor deelname aan de huiskeuring aanmelden bij Piet Muller; Loek v/d Klugt wordt gevraagd om ook deze keer de fotografie voor zijn rekening te nemen (Loek zegt dit toe);

·        Op 18 en 19 november zal de Vivariumbeurs weer worden gehouden. Het district Zuid Holland Noord zal tijdens de beurs ook aanwezig zijn met een kraam; voor de bemanning hiervan worden vrijwilligers gevraagd. Piet Muller, Theo Peters en Jan de Reus geven aan dat zij een dag aanwezig zullen zijn. Piet Muller geeft de namen door aan Willem van Wezel.

 

Na deze mededelingen krijgt Pim Wilhelm het woord voor zijn lezing over Maanvissen. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze vereniging heeft Danio Rerio uit Delft ons een tegoedbon gegeven voor een gratis lezing en deze wordt dus vanavond ingelost.

 

Pim begon zijn verhaal over de Maanvissen met de vraag wie er in het verleden ooit maanvissen heeft gehouden. 9 aanwezigen konden daar positief over antwoorden en dus hebben we te maken met een flink aantal ervaringsdeskundigen. Op de vraag wie er overweegt om in de toekomst maanvissen te gaan houden werd beduidend minder vaak positief geantwoord. Vermoedelijk komt dit omdat voor het houden van maanvissen een groot aquarium noodzakelijk is.

 

Eerst een terugblik in de geschiedenis:

·        1831 Cuvier en Valenciennes beschrijven de soort Platax scalare

·        1840 Heckel beschrijft geslacht Pterophyllum

·        1855 Castelnau beschrijft Dumerilli

·        1903 Pellegrin beschrijft Pterophyllum altum

·        1928 Ahl beschrijft Pterophyllum eimekei

·        1963 Gossi beschrijft Platuxoides leopoldi

·        1967 Schultz maakt een revisie

 

Op enig moment werden de volgende soorten tot de maanvissen gerekend: P. scalare, P. eimekei, P. altum, P. dumerilli, P. leopoldi. Na de revisie van Schultz bleven hiervan drie soorten over: P. scalare, P. altum en P. dumerilli.

 

Verschillen tussen de soorten kan te maken hebben met de omstandigheden die ter plaatse heersen. Door natuurlijke selectie kan het zijn dat vanuit een en dezelfde soort variaties gaan optreden waardoor het lijkt of er sprake is van een nieuwe soort. Alleen DNA-onderzoek kan hierin duidelijkheid verschaffen.

 

Pim liet aan de hand van kruisingstabellen zien hoe je kleurvarianten kunt kweken. De in de handel verkrijgbare maanvissen zijn helaas vaak geen schim meer van de oorspronkelijk maanvis. Gekke kleuren en ‘lelijke’ sluiervinnen kom je maar al te vaak tegen.

 

Na de pauze ging Pim in op de wijze waarop we de maanvissen het beste kunnen houden in een aquarium. De maanvis kun je  het beste houden in een speciaal aquarium dat voldoende groot moet zijn om volwassen uitgegroeide dieren voldoende bewegingsruimte te bieden. De maanvissen liefst in en wat grotere groep houden zodat er paren kunnen worden gevormd. De vissen houden van zacht water met een temperatuur van 23-25oC. Op lagere temperatuur kan je ook houden maar dan zullen ze zich niet voortplanten. Wil je met de vissen gaan kweken zorg dat voor goede exemplaren die niet al zijn gekruist. Om de vissen in goede conditie te krijgen kun je het beste voeren met zwarte muggenlarven. Deze bevatten veel vitamines waar de vissen behoefte aan hebben.

 

In het speciaal aquarium kun je naast de maanvissen ook andere vissen houden. Denk hierbij bv. aan Potloodvisjes (Nannostomus eques), Roodneuszalmen (Hemmigrammus bleheri), Corydoras soorten, Rode Rio’s (Hyphessobrycon flammeus).

 

De maanvis is een substraatbroeder en zal dus de eieren afzetten op bv. plantenbladeren. Tijdens de paarvorming en de broedzorg is de maanvis agressief. Meestal leidt dit niet tot ernstige ongelukken maar er kan wel eens een schubje sneuvelen.

 

Pim besloot met het tonen van een aantal maanvis kweekvarianten. Er is kennelijk een markt voor maar erg mooi vond ik ze niet. Pim werd tenslotte hartelijk bedankt voor zijn interessante lezing. Hierna was het weer tijd  voor de traditionele verloting met ook deze keer weer vele prijzen. Alle gulle gevers hartelijk dank.

 

Tot de volgende keer.

 

 

Jan de Reus