Verslag van de avond van 19 maart 2013

 

Piet Muller opende de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom. Alvorens met de lezing te beginnen had Piet een aantal mededelingen:

 

·         Vacature voorzitter: de vereniging is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. De leden worden nogmaals opgeroepen om zich aan te melden.

·         Contributiebetaling: een aantal leden heeft de contributie nog niet voldaan. Mocht u een rode sticker aantreffen op het verenigingsblad dan bent u in gebreke; gelieve de contributie zo snel mogelijk te betalen;

·         Plantenverloting: er zijn door 2 leden weer een groot aantal planten aangeleverd voor de plantenverloting. Piet roept de leden op om zelf ook overtollige planten mee te nemen naar de vereniging;

·         Doe-avond: Piet vraagt wie mee wil doen aan de doe-avond; Rene v/d Berg kan het maken van achterwanden demonstreren; de geplande doe-avond in juni zal worden verzet vanwege afwezigheid van Piet Muller en Loek v/d Klugt;

·         Bezoek aquariumbeurzen: regelmatig staan er aankondigingen van beurzen in het blad; het is leuk om met meerdere mensen deze te bezoeken; u kunt zich hiervoor altijd aanmelden bij Piet Muller.

 

Na de medelingen krijgt onze spreker van deze avond: Jeroen Bastiaans, het woord. Jeroen kennen we als keurmeester bij De Rijswijkse maar deze avond is hij vooral als hobbyist aan het woord.

 

In de aankondiging van de lezing “ Hoe wordt ik…” heeft u kunnen lezen dat hij een aantal zoetwateraquaria de revue laat passeren en daarbij zou aangeven wat deze aquaria nu zo bijzonder maakt en dat is misschien nog wel het interessantste: wat de aquarianen daarvoor doen. En daarvan kunnen wij dan weer leren!

 

Aan de hand van de getoonde aquaria werden door Jeroen een groot aantal tips gegeven:

·         Plantengroepen los van elkaar plaatsen; hierdoor krijg je meer schaduwwerking en dat verhoogt de ruimtelijk werking; kijk door je oogharen naar de bak om dit te controleren;

·         Zorg ook voor afwisseling in hoogte van de plantengroepen naast de  afwisseling van kleur en bladvorm;

·         Maak gebruik van de Gulden Snede bij de indeling van het aquarium; zet de blikvangers op 1/3 van de zijwanden en op 1/3 van de voorruit of achterzijde van het aquarium;

·         Plaats in een stenenbak de grote stenen voor de kleinere stenen; dit suggereert meer diepte. Ook valt het aan te bevelen op in de achterwand al stenen te verwerken;

·         Het gebruik van holle stenen is zeer aan te bevelen ivm het gewicht van het aquarium;

·         Verdiep je goed in de vissen die je gaat houden in het aquarium; sommige vissen hebben qua voeding speciale eisen waar je rekening mee kunt houden zo is de bekende Tropheus moorii zeer gevoelig op de darmen en vraagt deze extra groenvoer in de vorm van bv. Spirulina;

·         Zorg voor voldoende licht boven de bak maar overdrijf daarbij niet; in de natuur beschermen de planten zich tegen te veel licht door ‘dicht’ te gaan; ook op wat minder licht zullen de planten het doen;

·         Kijk goed naar je planten: bij een gebrek aan een bepaalde voedingsstof zullen de planten hierop reageren door bv. het vertonen van verkleuringen of gaten in het blad. Dan weet je als aquariaan dat er iets gedaan moet worden en zul je op zoek moeten naar de remedie;

·         Wet van Liebig: Deze belangrijke wet zegt dat de groei van een plant wordt beperkt door de stof die het minst voorradig is; je zult er dus voor moeten zorgen dat alle stoffen in voldoende mate beschikbaar zijn voor de planten;

·         Goede waterbeweging: in de natuur staan waterplanten altijd in stromend water; dit zorgt ervoor dat de stilstaande laag om het blad van de plant zo dun mogelijk is waardoor voedingsstoffen beter kunnen worden opgenomen;

·         Goede gasuitwisseling: het is belangrijk dat bv. een teveel aan CO2 kan ontsnappen aan de atmosfeer; een vettige kaamlaag kan dit in gevaar brengen; Labyrintvissen blijken de kaamlaag op te eten ook kun u gebruik maken van afhevelhulpstukken welke op het filter kunnen worden aangesloten;

·         Meten = Weten: er zijn in de handel vele meetsets te verkrijgen en hoewel ze meestal niet heel nauwkeurig zijn kunnen ze wel een bepaalde toename/afname laten zien;

·         Plantenvoeding: belangrijk voor een goede groei van uw planten; hierbij is met name de behoefte een koolstof zeer belangrijk; voeg daarom CO2 toe en dat kan ook al op een goedkope manier via de suiker gist methode. Zorg daarbij wel dat het water voldoende gebufferd is (KH mag niet lager dan 3 0DH zijn); een dure pH-sturing is niet noodzakelijk;

·         Het gebruik van eikenextract is niet aan te bevelen omdat u daarmee veel chloride aan het aquariumwater toevoegt.

 

Na de pauze ging Jeroen in op een aantal zaken die belangrijk zijn voor de plantengroei in het aquarium.

 

Water

Planten houden niet van vies water daarom is regelmatig verversen van het water gunstig voor een goede plantengroei. Bij het verversen van het aquariumwater kunt u om goed water te verkrijgen het leidingwater mengen met osmose/regenwater. 2/3 leidingwater en 1/3 osmose/regenwater geeft goede resultaten.

 

IJzerfosfaat

In het aquarium zal ijzer zich gaan binden aan fosfor zodat ijzerfosfaat zal ontstaan; dit slaat neer in de bodem. Het is daarom dat Jeroen moeite heeft met de ‘Redfield methode omdat daarmee niet het fosfaat gehalte van de bodem wordt gemeten maar alleen dat van het water terwijl er veel meer fosfaat in het aquarium aanwezig is.

 

Bodem

In de tropen bestaat de bodemgrond uit lateriet, dat veel ijzer bevat. De stroming in de bodem neemt af naarmate je dieper in de bodem komt. In de onderste laag is het water zuurder (lagere pH) dan in de afdeklaag. Dit zure milieu maakt de opname van voeding uit de bodem makkelijker. Optimaal voor de opname van de voedingsstoffen is een pH die ligt tussen 6,5 en 7 pH. Daarom voegt men ook wel turf toe aan een aquariumbodem. Het gebruik van een bodemverwarming bevordert de doorstroming van een bodem maar wordt als onnatuurlijk beschouwd aangezien in de natuur de temperatuur van de bodem altijd lager is dan dat van de waterkolom erboven.

 

Algen

Algen houden niet van concurrentie. Algen gebruiken dezelfde voedingstoffen als de waterplanten maar hebben geen wortels om voeding uit te water op te nemen. Daarom kan het injecteren van de bodem met extra voeding een goede strategie zijn om ongewenste algengroei tegen te gaan. Algen groeien graag op hout omdat ze uit het hout de zuren nodig hebben voor opname van voedingstoffen. Het voorkomen van blauwe alg duidt op vervuiling van het aquarium door een teveel aan fosfaat en stikstof (N2)

 

Licht

Planten hebben verschillende voorkeuren voor lichtkleur. Rode planten hebben gek genoeg minder behoefte aan rood licht en dat is de reden dat ze rood zijn; ze weerkaatsen het rode licht. Het is daarom verstandig om verschillende kleuren TL-lampen in de lichtkap aan te brengen om daarmee alle planten voldoende licht van de gewenste kleur te kunnen geven. In de plant zelf zit een soort van mechanisme dat onder invloed van licht suikers gaat aanmaken. De plant heeft echter ook andere stoffen nodig om te kunnen groeien. Als die er niet voldoende zijn dan zal de plant wel suikers blijven aanmaken maar niet goed groeien. De suikers komen dan in het water terecht en de algen zullen hier dankbaar van profiteren!

 

Osmose

Als het aquariumwater veel stoffen (bv zouten) bevat dan zal als gevolg van de osmotische druk op de celwand de waterplant heel moeilijk voedingsstoffen kunnen opnemen. Het is daarom dat in water met minder opgeloste stoffen de plant gemakkelijker groeit. Het gebruik van osmose/regenwater is daarom aan te bevelen. Hiermee wordt de geleidingsvermogen, wat een maat is voor de hoeveelheid opgeloste zouten, lager en daarmee kan de plantcel makkelijker stoffen opnemen. Het geleidingsvermogen dient zo rond de 300 - 400 µS te liggen.

 

Jeroen had nog veel meer interessante zaken om te vertellen maar helaas was onze tijd op. Hij werd beloond met een welgemeend applaus voor zijn meer dan interessante lezing en we zien hem graag nog een keer terug want dit smaakt naar meer.

 

De avond werd besloten met een plantenverloting met deze keer zeer veel planten zodat iedereen wel met een of meer planten naar huis ging. De gulle gevers hartelijk bedankt.

 

Tot de volgende keer.

 

Redactie