Wat geweest is in september

 

Op de eerste avond na de vakantie opende Ton Blokland de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder een tweetal nieuwe leden waaronder ons oud lid Piet v/d Splinter. Piet heeft een nieuw aquarium ingericht en daarbij assistentie gekregen van Piet Muller en Ton Blokland. Het aquarium doet het prima. Helaas zijn er ook een paar opzeggingen binnengekomen. Ton roept de leden op om zich aan te melden voor de verenigingskeuring in november. Er is nog advertentie-ruimte over in ons clubblad. De leden wordt gevraagd om evt. gegadigden in contact te laten treden met Piet Muller. Na de mededelingen geeft Ton het woord aan ons lid Loek van der Klugt voor zijn presentatie van de districtskeuring van dit jaar.

 

De presentatie betreft de keuring van het district Zuid Holland Noord waaronder ook onze vereniging ressorteert. Er werd gekeurd in de categorieën A1 Gezelschap zoetwater, C1 Gezelschap terrarium, A2/A3 Speciaal Zoetwater en B1 Gezelschap Zeewater.

 

De keurmeester was de heer Henk Koolwaaij waarover Loek zeer te spreken was.

De heer Koolwaaij zal ook bij onze vereniging dit jaar de keuring voor zijn rekening nemen. Piet Muller was verantwoordelijk voor de organisatie en nam ook de watermetingen voor zijn rekening. Loek deed uiteraard de fotografie. Onze leden Ton Blokland en Rene v/d Berg deden aan de districtskeuring mee namens ‘ De Rijswijkse’ . Zij werden 4e (ex aequo) resp. 2e in de categorie A1 en A2. Niet onverdienstelijk dus!

 

Zoals we Loek gewend zijn kregen we mooie plaatjes te zien van prachtige aquaria en een terrarium. Om jaloers op te worden, wat heb je toch een mooie bakken!

Loek merkte op dat de inrichting van de bak veel zegt over de eigenaar. Sommige bakken waren duidelijk terug te voeren op het karakter van de eigenaar. Bv. bij de bak van de heer De Kremer, een enthousiaste man, was dit volgens Loek duidelijk waar te nemen. Winnaar in de A1 categorie werd de heer Bretveld van Pauluzee uit Zoetermeer met een puntentotaal 398 punten en 64 biologisch. Een terechte winnaar lijkt me.

 

V.w.b. de speciaal aquaria vond Loek dat een bak waarin Discusvissen worden gehouden moeilijker is dan een bak met Afrikaanse cichliden (een zgn. ‘ keien’  

bak). Toch krijgen ze dezelfde puntenwaardering en dat is niet helemaal terecht, vindt Loek. Zo werd E. van de Berg van Danio Rerio tweede met een keienbak voor onze Rene van den Berg met zijn discus speciaal aquarium en daar kun je vraagtekens bij zetten.

 

Een bijzonder mooi aquarium had de heer Koster van Danio Rerio. Wat een schitterende ruimtewerking! Hij werd eerste met 396 punten en 63 biologisch. Ook hier de terechte winnaar, dacht ik zo.

 

Het zeewateraquarium van de heer Kroon was zeer imposant al was het alleen maar voor de techniek die er bij komt kijken. Een complete machinekamer was ingericht om het aquarium goed te laten functioneren. Alleen aan licht was er 1400 Watt aan lampen boven de bak gehangen. Een dure grap lijkt me, maar het resultaat was er dan ook naar. Een schitterende bak met prachtige anemonen.

 

Wat je inmiddels al bij veel bakken ziet is het nieuwe ‘dunne’ formaat TL-lampen. Hiermee is het mogelijk om lage lichtkappen te construeren. De waterwaarden die gemeten werden waren over het algemeen heel goed. Verschillende deelnemers maken gebruik van osmose water om bij te vullen. Daarmee wordt het water ontzout en krijg je een lager geleidingsvermogen. Wel moet je er dan voor zorgen dat de Carbonaat hardheid (KH) op peil blijft omdat anders de bufferwerking van het water onvoldoende is en er ongelukken kunnen gebeuren wanneer je CO2 toevoegt aan het water. De techniek zag er meestal prima uit met als uitschieter de reeds genoemde machinekamer van de heer Kroon.

 

Loek is een goede verteller met oog voor detail en we werden dan ook diverse keren getrakteerd op bijzondere planten en/of vissen. Kortom, een prima lezing waarvoor Loek dan ook een welverdiend applaus ontving.

 

Wat nog volgde was de traditionele plantenverloting waar, hoe Ton ook zijn best deed, sommige leden maar niet in de prijzen vielen. Anderen daarentegen, bleven maar winnen. Volgende keer andersom.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus