Verslag van 18 oktober 2016

 

Piet Muller opende de oktoberavond. Piet had een aantal mededelingen:

 

-       Afmeldingen zijn ontvangen van:Paul den Heijer, Cor Buis en onze voorzitter Theo Peters. De laatste was met de hele Buziuastraat uitgenodigd voor een voorstelling over de komiek en revue-artiest Johan Buziau in de Rijswijkse Schouwburg.

-       Huiskeuring: deze zal plaatsvinden op 12 november; graag aanmelden bij Piet Muller

-       Blad ‘Het Aquarium’: er is een nieuwe drukker gevonden voor ‘Het Aquarium’; vanwege de hogere kosten stelt Piet voor om de contributie te gaan verhogen; hij komt met een voorstel tijdens de komende jaarvergadering in Februari

-       Bondskeurmeester: binnen de NBAT is afgesproken dat alleen bondskeurmeesters diploma’s mogen toekennen; daar is niet iedereen het mee eens zeker gelet op het feit dat het heel moeilijk is om een keurmeester te krijgen

-       Financiële situatie NBAT: Piet heeft naar de cijfers gekeken en hier en daar wat zaken op orde gebracht; totaal verlies wordt nu ingeschat op Eur 40.700,-

 

Na deze mededelingen geeft Piet het woord aan Loek van der Klugt voor zijn lezing ‘Toppers 2007, 2008 en 2009 van het district Zuid Holland Noord’. Loek gaat al jaren als fotograaf mee tijdens de districtskeuring samen met Wim Tomey (keurmeester) en Piet Muller (organisatie en vervoer). Dat biedt de gelegenheid om kennis te maken met het beste wat ons district te bieden heeft en daar gaat deze lezing over.

 

De NBAT hanteert een keuringsreglement waar de te keuren vivaria worden onderverdeeld in verschillende categorieën, te weten: (A=zoetwater aquarium, B=zoutwater aquarium en C=terrarium) De verschillende categorieën zijn weer opgedeeld in 3 subcategorieën (1= gezelschap, 2=speciaal met nadruk op planten en dieren, 3= speciaal met nadruk op dieren)

 

Als eerste kwam aan bod het A1 aquarium (180x55x55cm) van Willem van Wezel (Pauluzee). Willem is een heel bekende aquariaan die reeds vele prijzen heeft gewonnen. Hij is altijd bezig met zijn bak en het verhaal gaat dat hij iedere 6 weken de inrichting van de bak weer verandert. Een door Willem veel toegepast principe is dat een opvallende blikvanger aan de rechterkant van de bak wordt omzoomt door een heldergroene planten. Bv. een rode Alternanthera reineckii omzoomt door groene vaantjesplant. De meetwaarden van het aquarium gaven normale waarden. Er wordt CO2 en plantenmest toegevoegd. Wat opviel is dat de planten nogal stonden te ‘blazen’ hetgeen op de lange duur nadelig is voor een gezonde plantengroei. Minder CO2 toevoegen of minder licht gebruiken kan dit euvel verhelpen. Voor het creëren van schaduwplekjes maakt Willem gebruik van het bekende watervorkje Riccia fluitans. Met behulp van een nylondraadje worden de pollen bij elkaar gehouden zodat een schaduwplek ontstaat waardoor de bak meer diepte krijgt. Willem heeft een tijdje T5 TL-lampen gebruikt maar is vanwege de hoge warmte ontwikkeling weer teruggegaan naar de bekende T8 lampen. De lichtkap had een dubbele bodem waarmee de bedrading handig kan worden weggewerkt.

 

Als tweede kwam het A1 aquarium (160x60x55cm) van Sjaak de Jong aan de beurt. Ook hier weer normale waterwaarden. Er wordt CO2 bemesting en plantenmest toegepast. Om de planten mooi rood te laten worden wordt ook gebruik gemaakt van ijzermest. Loek gaf aan dat het heel moeilijk is om het ijzergehalte in een aquarium te meten. Los ijzer zal zich in het water onmiddellijk verbinden met zuurstof en is dan niet meer opneembaar voor de planten. Het heeft voordeel om een flinke bodemlaag te hebben want dan ontstaan in de bodem zuurstofarme gebieden waar ijzer wel weer kan worden opgenomen door de planten.

 

Derde in de rij was de sloot van Bart Laurens met zijn A1 aquarium van maar liefst 310 cm lang. In het aquarium stonden 43 verschillende soorten planten en het is zeker niet makkelijk om een dergelijk groot aquarium in te richten maar Bart was er toch in geslaagd om er een mooi geheel van te maken. Ook hier viel op dat de planten nogal stonden te blazen.

 

Het eerste A2 aquarium was dat van Jos Koster. Het betreft een speciaal aquarium (Soenda eilanden) met een lengte van 240 cm. Hier werd wel een opvallende waterwaarde gemeten want het geleidingsvermogen was slechts 110uS. Dit omdat Jos gebruikt maakt van osmosewater. Er wordt door Jos geen CO2 toegevoegd maar de planten doen het goed met name Blyxa tiert er welig. Op kunststof kienhout groeien prachtige penseelalgen. Een minpunten was de montage van de TL-verlichting. Deze was niet veilig. Hier kan een dot siliconenkit uitkomst brengen.

 

Onze René van der Berg kwam als volgende aan de beurt met zijn A2 aquarium met toen nog discusvissen (inmiddels heeft hij die ingeruild voor maanvissen). Prachtige inrichting met zorgvuldig geplaatst hout en achterwand. De waterwaarden waren prima. Rene maakt gebruik van een biologisch filter dat onder het aquarium is geplaatst.

 

Henk van Rijnsbergen heeft een A2 aquarium (Tanganyika) volledig ingericht met lavasteen. Sommigen vinden dat niet natuurlijk maar lavasteen blijkt er toch echt voor te komen. De waterwaarden waren niet helemaal goed voor een dergelijk biotoop (pH, KH en GH te laag) maar de vissen doen het er prima op dus of het nu echt een probleem is. De vissen hebben zich kennelijk goed aan de waardes aangepast.

 

Erik Jan v/d Berg heeft een A2 Malawi bak met schitterende vissen. Hij maakt gebruik van prachtige (holle) stenen die hij zelf maakt mbv proppen krantenpapier, glasvezel matjes, epoxy en aquariumgrint. Het resultaat ziet er uit als verweerd graniet en is niet van echt te onderscheiden.

 

Het eerste C1 terrarium was van Leen van Dooren van Danio Rerio. Het is een aqua terrarium want het bevat ook een waterdeel. Leen is een groot liefhebber van planten en er stonden dan ook zeer veel verschillende planten in het terrarium. De techniek was op ingenieuze wijze weggewerkt achter het terrarium. Als bewoners prachtige kikkertjes.

 

Het C1 terrarium van Loek zelf was de volgende in de rij. Loek werd er in de landelijk gedeeltelijk 3e mee maar omdat men geen twee derde prijzen had werd Loek vierde. Hij heeft er nog de pest over in. Het terrarium van Loek heeft een flink watergedeelte en het landdeel beschikt over een scharnierende voorruit die naar boven kan worden geklapt. 2 x per dag wordt water uit een voorraadvat naar bovenin het terrarium gepompt waarna het via de achterwand weer terugvloeit naar het waterdeel. Om overstroming te voorkomen is de pomp beveiligd met een vlotterschakelaar. Een terrarium vraagt veel tijd en aandacht. Sommige planten kunnen enorm gaan woekeren of zo groot worden dat ze licht gaan wegnemen voor de andere planten. Maar wat een plaatje om te zien.

 

Laatste in de rij was Jan Kroon met zijn B1 zeewater aquarium. Een zeer fraai ingericht aquarium met heel veel ruimtelijk effect. Boven het aquarium maar liefst 1440W aan verlichting. Je moet dus over een flinke portemonnee beschikken om een dergelijk aquarium te kunnen onderhouden. Denk alleen eens aan alle techniek die nodig is om het aquarium goed te laten functioneren. Jan heeft het aquarium inmiddels opgeruimd.

 

Loek had zoveel te vertellen dat het inmiddels al behoorlijk laat was geworden en Piet al nerveus begon te worden omdat ook de verloting nog moest worden gehouden. Loek werd hartelijk bedankt voor zijn zeer boeiende lezing.

 

Voordat met de verloting werd begonnen maakte Piet zijn excuses omdat hij was vergeten om het aanwezige aspirant lid Richard welkom te heten. Nadat dit was gedaan kon alsnog de plantenverloting worden gehouden met ook deze keer weer vele prijzen. De gulle gevers worden van harte bedankt.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus