Verslag van 16 januari 2018

 

Onze voorzitter Theo Peters opende de avond en wenste alle aanwezigen namens het bestuur een gelukkig 2018. Bericht van verhindering was ontvangen van P. v/d Splinter. Verder geen mededelingen. De spreker van deze avond is de heer Willem Postma die in het verleden al meerdere lezingen bij ‘De Rijswijkse’ heeft gehouden. Deze keer stond de lezing met als titel ‘Aquariumwereld deel 2’ op het programma. Zoals we van Willem gewend zijn begon zijn lezing met een intro van mooie plaatjes vergezeld van een bekend stukje muziek. Die muziek gebruikt Willem al 40 jaar en als u een keer in de Efteling bent geweest zult u het nummer zeker herkennen.

 

Alvorens te beginnen met de lezing wenste Willem alle mensen in de zaal een gelukkig Nieuwjaar. Daarna ging Willem van start met de opmerking dat de veranderingen steeds sneller lijken te gaan en dat dit ook geldt voor het aquariumhouden. Denk maar eens aan de steeds andere namen die er worden bedacht voor onze vissen. Het is nauwelijks bij te houden en het is maar de vraag of we er beter van worden. Geeft een hoop gedoe.

 

Een van de eerste vissen die aan bod kwam was een Pedofaag uit het Victoriameer (Afrika). Niet een heel sympathieke soort. Deze vis beschikt over een grote bek met forse lippen. Met die lippen omsluit het dier de muilbroeders met jongen die ook in meer voorkomen en zuigt de jonge vis zo uit de moeder/vader bek. Het zal je maar gebeuren. Overigens heeft er in de Afrikaanse meren na de introductie van de Nijlbaars een ecologisch ramp zich voltrokken en komen heel veel inheemse soorten niet meer voor. Als de mens gaat ingrijpen in de natuur loopt het meestal verkeerd af. Zo ook hier.

 

De stemming zat er goed in zo vroeg op de avond en Willem vervolgde zijn verhaal met het aquarium van Jan Hoogendoorn uit Giessendam. De sleepbootkapitein had een schitterend groot aquarium waar hij meestal hoog in de prijzen eindigde. Jan Hoogendoorn was niet bang om eens te experimenteren in zijn bak. Willem gaf hier het voorbeeld van het combineren van fijnbladige planten. Meestal wordt dit afgeraden maar als je het op een goede manier doet kom je toch tot verrassende resultaten.

 

Naar aanleiding van het verhaal van Jan Hoogendoorn deed Willem Postma een oproep om diervriendelijk met onze vissen om te gaan. Dus niet zomaar vissen door het toilet te spoelen ter voorkoming van opmerkingen van een keurmeester. Dat geeft geen pas.

 

Daarna passeerden een groot aantal planten de revue. Ondermeer knolplanten als: Crinum, Aponegeton, Nymphea, Barclaya. Bij knolplanten dat tenminste 1/3 van de knol boven de bodem uitsteekt omdat anders de plant het niet gaat doen. Ook wordt wel een rustperiode voor deze planten toegepast. De Aponegeton ulvaceus kent een prachtige bloem welke uit 2 delen bestaat.

 

Het bekende Leidse plantje Saururus cernuus groeit ook boven water maar zet hem niet zo in de tuin want het is een geweldige woekeraar en je raakt hem nooit meer kwijt. Er is ook nog een ander Saururus de S. chinensis. Die naam houdt verband met de vindplaats van deze plant nl. China. Naast de Lobelia cardinalis bestaat er ook een Lobelia siphilitica. Deze plant heeft net als de L. cardinalis mooie bloemen alleen zijn deze niet rood maar blauw/paars. De naam siphilitica komt van syfilis. In vroeger tijden werd deze plant ook wel gebruikt om de gevolgen van de ziekte syfilis te verzachten.

 

Naast planten kwamen uiteraard ook de nodige vissen aan bod. We begonnen met een aantal soorten Labyrinthvissen, Cichliden (Willem staat ook wel bekend als Cichlidioot). Blinde holenvis, Farlowella. slangenkopvis (voor als u vis te veel in het aquarium heeft), Piranyas, Arowana (zaten vroeger in de Rivierahal in Blijdorp.

 

Na de pauze kwamen ook de prachtige eierleggende tandkarpers langs. Onder meer: Aplocheilus lineatus, Aplocheilus panchax, Aphyosemionsoorten als de Kaap Lopez en Nothobrachius rachovi. Daarna gingen we naar Australie en Nieuw Guinea voor de imposante regenboogzalmen. Willem heeft ze zelf ooit gehad en is er nog steeds een fan van. We zagen mooie soorten als de Melanotaenia boesemani en de M. trifasciatus.

 

Bijzonder was de poging die Willem destijds heeft ondernomen om te kweken met de paradijsvis Macropodus opercularis. Het mannetje hiervan is zeer onverdraagzaam naar andere vissen. Om een een nest jongen te krijgen zonder dat het vrouwtje wordt toegetakeld is een bijzondere aanpak vereist. Willem ging te rade bij een oude rot en kreeg het advies dat hij moest gaan denken als een verliefde paradijsvis. Daar heeft Willem een tijdje op zitten kauwen en dat heeft goed uitgepakt.

 

Willem heeft het mannetje en vrouwtje in het aquarium gescheiden via een glaswand waarbij het aquarium dicht bepland was. Zo zagen de vissen elkaar nauwelijks. Na verloop van tijd heeft Willem de planten geleidelijk uitgedund en uiteindelijk de glasplaat verwijderd. Nu tolereerde het mannetje het wijfje wel en kon de paring plaatsvinden. De eieren werden door het mannetje in het door hem gebouwde schuimnest gehangen. In het schuimnest had het mannetje ook plantendelen verwerkt die er voor zorgen moeten dat er ook micro-organismen voor het jongbroed in het nest aanwezig zijn. Na de paring wel het vrouwtje snel verwijderen anders wordt het alsnog knokken. Op die wijze is het Willem gelukt om jongen te krijgen. Een mooi verhaal en Willem riep de zaal op om ook eens te gaan kweken. Je steekt er veel van op. Maar wat moet je met al die jongen?

 

Na deze oproep was Willem Postma aan het einde van zijn verhaal gekomen en werd hij bedankt met een welgemeend applaus. Wat volgde was de traditionele plantenverloting en daarmee was de eerste avond van 2018 weer ten einde.

 

Volgende maand de Algemene ledenvergadering. Komt allen.

 

Jan de Reus