Verslag van de avond van 16 april 2013

 

Piet Muller opende de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom. Ook deze avond weer een goede bezetting. Aan de oproep om planten mee te nemen naar de avond is gehoor gegeven want er zijn deze avond zeer veel planten beschikbaar voor de verloting.

 

De spreker van deze avond is Theo Verheij. Deze was al in september uitgenodigd maar kon door ziekte toen niet aanwezig zijn. Het was de bedoeling dat Theo in Januari zijn lezing alsnog zou geven maar dat werd toen afgeblazen vanwege de barre weersomstandigheden. Driemaal is scheepsrecht zullen we maar denken dus vanavond is Theo gelukkig wel aanwezig zij het, dat hij flink verkouden is maar met dat ongemak valt te leven.

 

De lezing van Theo had als titel Japanse bakken; daar doen ze het heel anders en dat werd ook geheel waargemaakt. Theo heeft Japanse connecties en heeft daarom de beschikking over veel fotomateriaal waar hij graag liefhebbers van mee laat genieten. En te genieten viel er genoeg. Theo begon zijn verhaal met de beroemde Japanner Takashi Amano die veel bekendheid geniet op het gebied van het inrichten van aquaria. In Japan zijn er naast deze meneer nog veel meer mensen actief op dat gebied en worden er regelmatig tentoonstellingen georganiseerd waar men fraaie staaltjes van inrichting laat zien.

 

Omdat in Japan veel aardbevingen voorkomen zie je er minder vaak grote aquariums. Het risico van schade a.g.v. een aardbeving is domweg te groot. Dus men heeft zich daarom noodgedwongen meer op de kleine aquaria toegelegd. Hierbij speelt ook een rol dat Japanners normaal gesproken zeer klein behuisd zijn en er dus geen plaats is voor een groot aquarium. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nano aquaria hun oorsprong in Japan vinden. Overigens vertelde Theo dat de Hollandse bakken ook in Japan zeer beroemd zijn en men veel bewondering heeft voor de wijze waarop wij onze bakken inrichten en onderhouden.

 

Kenmerkend voor de inrichting van de Japanse aquaria is dat het vooral om kleine bakjes gaat en dat men geen gebruik maakt van een achterwand. Meestal wordt slechts 1 soort vis gehouden maar dan wel in een flinke school. Ook gebruikt men wel dwerggarnalen. Men is zeer goed in het creren van een onderwaterlandschap waarbij optimaal gebruikt wordt van dieptewerking en decoratieve elementen als kienhout of stenen. Het zijn echt kleine kunststukjes onder water waarbij men in staat is om de illusie te scheppen van een berglandschap of boslandschap. Soms zelfs met een meertje of waterval!. Vaak zeer mooi gedaan maar soms iets tegen het kitscherige aan naar onze maatstaven. Maar kunstig blijft het. Overigens worden de bakken speciaal voor tentoonstellingen ingericht en blijven ze dus maar een korte tijd zo ingericht staan. Zo worden bv. planten met superlijm aan het hout bevestigd en dat houdt het dan zon 10 weken vol en breekt dan weer af. De nadruk ligt dus echt op de korte termijn. Even pieken en dan weer afbreken, wat natuurlijk een heel andere benaderwijze is dan die bij ons.

 

Wat ook anders is dat men ook het wateroppervlak gebruikt in de compositie. Met een mini fhn wordt het wateroppervlak in beweging gehouden wat een special effect geeft. Tijdens de tentoonstelling worden de bakken alleen s nachts gefilterd. Men probeert de bakken uiteraard kristalhelder te houden. Veelal wordt voor de beplanting gebruik gemaakt van klein blijvende planten als bv. Glossostigma elatinoidus. Die pietpeuterige plantjes worden dan met engelengeduld, n voor n in het aquarium geplant.

 

Voor de verlichting maakt men veelal gebruik van LED-verlichting, daar is men daar al heel ver mee (3e generatie). Het zand heeft vaak een witte kleur waarvan wij vinden dat het onnatuurlijk aandoet. Maar daar vinden ze het mooi. Theo heeft de indruk dat gebruik wordt gemaakt van osmosewater omdat het geleidingsvermogen van het wat vrij laag is (<140S). KH ligt meestal rond de 3 en de pH rond de 6,8. Opvallend is dat de bakken heel weinig last van algen hebben.

 

Theo had een grote selectie fotos meegenomen en die waren zeer de moeite van het bekijken waard. Er zaten echte kunstwerken tussen. Het is duidelijk dat de Japanners veel gevoel hebben voor het maken van prachtige composities onder water. Over de plaats en vorm van ieder element is goed nagedacht. Prachtige stenen en mooi hout zorgen voor een heel aparte sfeer in zon bak.

 

Theo besloot zijn lezing met wat voorbeelden hoe dergelijke aquaria tot stand komen. Daar is men dus dagen mee bezig. Opvallend is dat men direct de vissen in het aquarium doet nadat deze is ingericht. De argumentatie hiervoor is dat de planten hierdoor beter aanslaan. Zou natuurlijk te maken kunnen hebben met het feit dat de vissen CO2 produceren die de plantengroei bevorderen. De planten worden overigens bijgehouden met een schaartje. Alles wordt precies op maat geknipt!

 

Ondanks zijn verkoudheid had Theo een zeer vlot en enthousiast verhaal en sneller dan verwacht liep de avond al weer op zijn eind. Theo werd beloond met een welverdiend applaus waarna de plantenverloting volgde. Vanwege het grote aantal planten ging een ieder wel met een aantal planten huiswaarts.

 

 

Tot de volgende keer.

 

Redactie