Verslag van 15 september 2015

 

Piet Muller opende de september avond en heette alle aanwezigen van harte welkom.

 

Piet had eerst nog een aantal huishoudelijke mededelingen:

         Tentoonstelling Leiden: Piet deed een oproep aan de leden om de tentoonstelling in de Hortus te Leiden te gaan bezoeken; ik ben er zelf al geweest en het is zeker de moeite waard.

         Verkiezing nieuwe voorzitter; zoals al eerder gemeld heeft Theo Peters zich als kandidaat gemeld voor de vacature van voorzitter. De aanwezige leden gaan akkoord en daarmee heeft onze vereniging weer een voorzitter!

         NBAT: Piet heeft begrepen dat er in 2016 geen landelijke keuring zal plaatsvinden; in het vervolg zal maar 1 x 3 jaar een dergelijke keuring worden georganiseerd; de penningmeester van de NBAT is opgestapt.

         Wim Tomey: Wim in opgenomen geweest in het ziekenhuis waar een bloedprop is verwijderd en een bypass is aangebracht; Wim is door het oog van de naald gekropen maar het is gelukkig goed voor hem afgelopen; Piet vraagt de leden om toestemming voor het sturen van een bloemstukje. De leden gaan hier van harte mee akkoord.

 

Na de mededelingen is het tijd voor onze spreker van deze avond de heer Wim Suijker. In het blad was abusievelijk opgenomen dat het onderwerp van de lezing het bezoek aan de staat Mato Grosso in BraziliŽ zou zijn maar Wim stelde voor om in plaats daarvan zijn nieuwste lezing over zijn reis naar Brits Guyana te doen. Daar ging de zaal mee akkoord.

 

Wim vertelde dat hij dit jaar naar Brits Guyana is geweest. De reis ging eerst met de trein naar Parijs om van daaruit te vliegen naar Cayenne in Frans Guyana en vervolgens naar Brits Guyana. Deze route is hem goed bevallen ook vanwege het feit dat het vanuit Frans Guyana vrij eenvoudig is om exportvergunning te krijgen voor het meenemen van de gevangen vissen.

 

Het oorspronkelijke idee was om per landrover naar de bergen te gaan maar dit idee moest vanwege de zeer hoge kosten worden opgegeven. Gelukkig waren er genoeg (goedkopere) alternatieven om dit prachtige land te bereizen. Brits Guyana wordt doorsneden door verschillende rivieren en kreken die het water afvoeren naar zee. Door de getijdewerking van de zee kennen ook de rivieren eb en vloed.

 

Met een bootje werden verschillende kreken bezocht en uiteraard werd ook gezocht naar mooie visjes. Verschillende Rivulus soorten werden gevangen o.m. Rivulus uropthalmus, Rivulus agilae, Rivulus weberi, Rivulus frenatus, Rivulus mahdiaensis en Rivulus cladophorus. Deze visjes zijn relatief eenvoudig te vangen met een schepnet. Ze zitten vaak aan de kant van de kreek op poel onder de bladeren van planten. Wel goed oppassen voor alligators. Die kunnen overal zoín beetje voorkomen en zijn gevaarlijk. Helaas zijn een aantal rivieren en biotopen inmiddels verwoest door goudzoekers. Ze verstoren de bodem en als gevolg van het gebruik van chemicaliŽn worden rivieren helemaal dood gemaakt en kom je geen vis meer tegen. Wat een verwoesting van die mooie natuur.

 

Naast de mooie visjes had Wim ook de nodige plaatjes geschoten van de tropische planten die hij tegenkwam. Zo zagen we o.m.. Bromeliaís. de gemberplant en de Passieflora. Naast mooie planten en bloemen natuurlijk ook fraaie vogels en reptielen. Langs het water kom je bv. vaak de fraaie IJsvogel tegen maar ook de imposante Toekan. Bijzonder mooi zijn de pijlgif kikkertjes van het bekende geslacht Dendrobates.

 

Al met al kregen we een goed beeld wat je tijdens zoín tocht allemaal aan natuur tegen komt in Brits en Frans Guyana. Wim werd dan ook na zijn lezing beloond met een welverdiend applaus.

 

Traditioneel werd de avond besloten met de plantenverloting waarna een ieder weer huiswaarts keerde.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus