Verslag van de avond van 15 oktober 2013

 

Piet Muller opende de avond en alvorens het woord aan Loek v/d Klugt te geven had hij eerst nog een paar mededelingen:

·         Piet wil zijn taken als redacteur en penningmeester gaan afstoten; kandidaten worden opgeroepen zich aan te melden;

·         Deelnemers voor de huiskeuring kunnen zich aanmelden bij Piet; tot op heden is de aantal deelnemers nog niet erg hoog; de keuring vindt plaats op 16 november;

·         Onze vereniging maakt gratis gebruik van de ruimte van Middin; als dank hiervoor stelt Piet Muller voor om Middin een gift te doen van EUR 50,-; hier gaan de aanwezige leden mee akkoord;

·         De heer Paul den Heijer heeft zich aangemeld als nieuw lid; hij wordt van harte welkom geheten;

·         De veilingavond wordt binnenkort gehouden in Alphen a/d Rijn; deze valt niet op onze verenigingsavond; het wordt aanbevolen om met elkaar mee te rijden want de parkeergelegenheid is zeer beperkt

·         Piet Muller vraagt de leden om hun e-mailadres bij hem aan te leveren

 

Na de mededelingen krijgt Loek v/d Klugt het woord voor zijn lezing over de districtskeuring van Zuid Holland Noord van 2007. Keurmeester was Henk Koolwaaij, fotografie Loek v/d Klugt en watermetingen Piet Muller. Loek was zeer lovend over de keurmeester. Helaas heeft deze vanwege gezondheidsredenen zijn keurmeesterschap moeten neerleggen.

Achtereenvolgens werden van laag naar hoog de A1 gezelschapsaquaria gepresenteerd, vervolgens kwam de categorie C1 gezelschapsterrarium aan bod en als laatste te categorie A2 speciaal aquarium.

 

Opvallend was dat in de categorie A1 veel aquaria een lengte van 160 cm houden. Helemaal toevallig is dit natuurlijk niet omdat veelal  rekening gehouden is met de gangbare lengte van de  gebruikte TL-lampen. De 58W TL buis heeft een lengte van 150 cm. Voor het gezelschapsaquarium heeft een bak met een grotere breedte dan de hoogte de voorkeur. Dit heeft voordelen voor een betere gasuitwisseling in het aquarium. Bij speciaal aquaria voor bv. maanvissen kan een grotere hoogte wel noodzakelijk zijn om de dieren voldoende ruimte te geven. Vuistregel is om per 15 cm aquariumbreedte 1 TL-lamp gebruiken. Beter een lamp meer dan te weinig. Loek adviseerde om bij deelname aan de keuring voldoende aandacht te schenken aan een net ingevuld keuringsformulier. Dat scheelt u punten. Zorg bovendien voor schone ruiten. Het staat zo slordig als hier kalkvlekken op zitten.

 

Voor de inrichting van het aquarium gelden een paar vuistregels: zorg voor een blikvanger op 1/3 van de zijkant resp. voorkant en nog een aan de andere kant van de bak op 1/3 van zijkant resp. 1/3 van de achterkant. De kunst is om het oog van de toeschouwer van de ene blikvanger naar de andere te leiden. Hier kunt u gebruik maken van een straatje planten bv. de bekende Lobelia cardinalis. Let op voldoende contrast in kleur en vorm tussen de groepen. Zet geen groepen naast elkaar waarvan de kleur of vorm op elkaar lijken. Doorkijkjes op de achterwand verhogen de diepte werking in de bak. Zet bij een groep stengelplanten de toppen op verschillende hoogtes. Daaraan herkent u de echte toppers.

 

Het vissenbestand dient aangepast zijn aan de bak. Te veel vissen maakt de bak onrustig.

 

Vervolgens passeerden alle deelnemers van de districtskeuring de revue voorzien van deskundig commentaar van Loek. Fraaie staaltjes aquaristiek waar je veel van kunt opsteken. In deze categorie werd Henk Bretveld van Pauluzee eerste en Fred van Wezel tweede. Prachtige aquaria, ik kan niet anders zeggen.

 

Na de pauze kwamen de andere categorieën aan bod. In de categorie C1 was er maar 1 deelnemer te weten: Erik Prins van De Natuur in Huis uit Alphen a/d Rijn. Hij was nog niet zo lang met een terrarium begonnen. Bijzonder was dat Erik Prins dwergkikkertjes in het terrarium heeft die naar Wim Tomey zijn genoemd: de Ranatomeya lanasi

 

Bij de speciaal aquaria zagen we aquaria voor Maanvissen, Malawi cichliden, Discusvissen (bak van René v/d Berg). Het aquarium van René viel op door de fraaie achterwand.

Al pratende was het inmiddels al flink laat geworden waardoor Loek genoodzaakt was om de lezing voortijdig te stoppen. Dat neemt niet weg dat het hetgeen Loek ons heeft verteld en laten zien zeer de moeite waard was. Hartelijk dank daarvoor.

 

Tot besluit volgde de ook dit keer weer zeer goed gevulde plantenverloting.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus