Verslag van 15 maart 2016

 

Omdat onze voorzitter deze keer verhinderd was om aanwezig te zijn werd de verenigingsavond geopend door Piet Muller. Alvorens het woord te geven aan onze spreker voor deze avond had Piet nog een aantal mededelingen:

 

·         Afmeldingen: ontvangen van Theo Peters, Wim Tomey en Dolf van Huut

·         Erelidmaatschap: Piet bedankte de leden van De Rijswijkse voor het verkrijgen van het erelidmaatschap

·         NBAT: in april zal tijdens de bondsvergadering worden voorgesteld om de bijdrage aan de NBAT te verhogen naar EUR 36,- per lid; Piet gaf aan dat er op de balans van de NBAT naar zijn mening vreemde zaken staan; hij zal dit aankaarten tijdens de bondsvergadering

·         Zaterdag 5 maart is de uitslag van de districtskeuring geweest; Gerrit Spaans werd eerste in de categorie A1 en Rene v/d Berg werd tweede in de categorie A3. Een uitstekend resultaat voor De Rijswijkse. Gerrit en Rene van harte gefeliciteerd met dit resultaat!

·         Herstel: Piet geeft aan dat hij weer gelukkig weer hersteld is van zijn ziekte

 

Na de medelingen krijgt onze spreker van deze avond Hans Kiers het woord. Hans is sinds 1984 lid van de NBAT. Hij woonde destijds in Wassenaar en was lid van de plaatselijke aquariumvereniging ‘Het Zeepaardje’. In 1995 is hij verhuisd naar Alphen a/d Rijn en lid geworden van de aquariumvereniging ‘De Natuur in Huis’. Van deze vereniging is hij ook secretaris. Hans doet mee aan de huiskeuringen en heeft een mooi aquarium maar omdat hij een liefhebber is van veel verschillende vissoorten scoort hij tijdens de keuringen wat minder hoog. Hij vertelde dat zijn eerste keuring werd gedaan door Wim Tomey.

 

Hans is in 2008 gaan werken bij de firma Ruinemans een importeur van aquariumvissen. Ruinemans is geen onbekende naam voor de meeste aquariumliefhebbers. Het bedrijf bestaat sinds 1955 en adverteerde altijd in ons bondsblad ‘Het Aquarium’. In al die jaren is het bedrijf flink gegroeid. Er werken inmiddels 50 man personeel en het bedrijf is gevestigd in Montfoort. Naast de levering van vissen aan de detailhandel in Nederland wordt veel geëxporteerd naar o.m. België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Men heeft eigen vrachtwagens met chauffeurs en iedere dag worden er verzendingen verzorgt. Om de groei in activiteiten mogelijk te maken moest het bedrijfspand worden vergroot en omdat het bedrijf moest kunnen doordraaien is toen het nieuwe pand over het oude gebouwd. Het nieuwe pand voldoet aan alle eisen op het gebied van o.m. energiebesparing. Zo zijn op het dak zonnepanelen geplaatst. Grote waterbassins zijn aangelegd om het mogelijk te maken om de grote hoeveelheid aquariums van vers water te voorzien. Per week wordt er ca. 700.000 liter water ververst!  Een groot deel van de oude bakken is inmiddels vervangen door volglas bakken welke in houten stellingen zijn geplaatst waardoor het onderhoud gemakkelijker kan worden uitgevoerd. Iedere bak heeft een eigen aan- en afvoer voor het verversen van het water. Iedere bak heeft haar eigen filter. Dit is een eenvoudig grintfilter wat men al jaren zonder problemen gebruikt. Er wordt geen gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk filter omdat anders het risico bestaat dat besmettelijke ziektes zich snel zouden kunnen verspreiden. Als de vissen binnenkomen worden ze eerst in quarantaine geplaatst om er zeker van te zijn dat ze niet besmet zijn met de en of andere ziekte. Vissen worden daarom nooit direct na binnenkomst verkocht maar pas na een aantal weken en alleen als ze niet ziek zijn. Via een systeem met labels worden allen binnenkomende vissen geregistreerd. Dit label wordt op de bak geplakt.

 

Om het verlies aan warmte te beperken maar vooral ook om vochtoverlast te voorkomen zijn alle bakken voorzien van dekruiten. Per dag zijn er drie inpakrondes waarbij de verkochte vissen netjes en dubbele plastic zakken worden verpakt en iedere zak is voorzien van voldoende zuurstof om de vissen 48 uur in leven te houden. Op de zak wordt een label aangebracht. De zakken worden in piepschuimdozen verpakt en gaan daarna de vrachtwagen in. Als het zending betreft voor een langere afstand worden ook speciale warmtezakjes toegevoegd. De dozen zijn voorzien van waarschuwingsstickers zodat ze niet per ongeluk in de volle zon worden neergezet.

 

Kardinaaltetras worden het meest geëxporteerd. Per dag ongeveer 5000 stuks. De vissen worden met de hand uit het netje gehaald, geteld en in de zakken gedaan. Dat werkt het beste. De export naar België is in al die jaren flink gegroeid en de omzet is nu net zo groot als die voor Nederland. De markt voor Denemarken is groeiende. Per dag worden 3000 zakken ingepakt en rijden 10 busjes in Nederland en België om de bestellingen naar de klant te brengen.

 

Bij Ruinemans worden de vissen aan het eind van de dag gevoerd waarbij rekening wordt gehouden met de voedingseisen van de verschillende vissoorten. Om verzekerd te zijn van voer heeft men RUTO frozen fish food in eigen beheer genomen. Voor vissen die alleen klein voer aankunnen (denk aan nanovisjes) is er een permanente kweek van Artemia opgezet. Men beschikt daarnaast over 50 verschillende soorten droogvoer.

 

Naast de vraag naar de standaard aquariumvissen is er in toenemende mate belangstelling voor exotische soorten als kreeften, krabbetjes en roggen.

 

Ruinemans bezit een eigen vangstation in Brazilië en tevens een bedrijf in Miami. Vanuit het vangstation gaan de vissen eerst naar Miami en vandaar naar Nederland. Miami verzorgt tevens de distributie van vissen voor de Amerikaanse markt. Was de uitval tijdens het transport vroeger soms heel groot (75-80% uitval). Tegenwoordig is er minder dan 1% uitval.

 

Vissen worden ook geïmporteerd vanuit Singapore. Daar zitten grote kwekersbedrijven die ieder gespecialiseerd zijn in een bepaalde vissoort. Omdat daar de natuur het juiste water en temperatuur verschaft kunnen deze tegen veel lagere kosten vissen kweken. Een agent van Ruinemans koopt de vissen bij de kwekers waarna ze op transport gaan naar Nederland. Na aankomst op Schiphol kunnen de vissen worden opgehaald en naar Montfoort gebracht. Iedere 2 weken komt een dierenarts langs voor inspectie van de binnengekomen vissen en bij ziektegevallen wordt een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt.

 

De meeste vissen die bij Ruinemans binnenkomen zijn jonge vissen. Dit omdat bij volwassen vissen de kosten van het vervoer vele malen hoger zijn. Je kunt immers per zak maar een beperkt aantal vissen inpakken. Wel wordt Ruinemans vaak gebeld als er grote vissen bij particulieren of bedrijven moeten worden opgeruimd. Deze vissen worden dan bij Ruinemans tijdelijk ondergebracht totdat een koper gevonden is. Meestal zijn dit dierentuinen omdat grote vissen ook grote aquaria vragen.

 

Om nieuwe klanten te werven doet Ruinemans ook veel aan promotie via deelname aan aquariumbeurzen en tentoonstellingen. Men werkt hiervoor samen met iemand uit Portugal die bakken inricht o.b.v. aquascaping (het creëren van onderwaterlandschappen)

 

Top drie van meest verhandelde vissen bij Ruinemans bestaat uit:

1.    Kardinaaltetra

2.    Guppy

3.    Goudvis

 

Na de pauze liet Hans ons een selectie zien van bekende en minder bekende vissoorten die bij Ruinemans binnenkomen. Een hele bekende soort is het antennebaarsje (Microgeophagus ramirezi). Deze vis heeft de naam slecht houdbaar te zijn. Hans heeft wildvang exemplaren in zijn aquarium gehad en deze hebben in de bak ook jongen gekregen. Bij hem werden ze zeker 3 jaar oud en dus helemaal niet zo kwetsbaar als wel wordt gezegd. Voor het kweken moet je wel een goed passend kweekstel hebben want latere pogingen van Hans van andere Ramirezi’s zijn niet meer gelukt

 

Zoetwaterroggen zijn zeer gewild bij liefhebber. Hans liet plaatjes zien van zwarte roggen  met witte stippen die per stuk 700-800 Euro kosten. Niet iets voor de doorsnee liefhebber dus en ook oppassen voor de giftige stekel van deze prachtige dieren. Hans vertelde dat hij eens bij iemand is geweest die deze dieren hield in een zwembad in de tuin. Daar worden ze dan flink groot en krijgen nakweek. Die nakweek werd dan weer gekocht door Ruinemans.

Ook poulair zijn de meervallen met de L-nummers. Meestal zwart met gele stippen.

Zo passeerden veel verschillende prachtige vissen de revu. Te veel om hier allemaal apart op te noemen. Op de website van Ruinemans www.ruinemans.com kunt u de collectie vissen in voorraad bekijken. Een aanrader!  Men heeft ook een eigen facebookgroep.

 

Na zijn zeer interessante lezing kreeg Hans een welverdiend applaus vanuit de zaal. Hierna volgde de traditionele verloting met vele prijzen waaronder planten en boeken. Menigeen ging hierdoor overladen met prijzen naar huis.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus