PIET MULLER ERELID!

 

 

We zouden traditiegetrouw de Jaarvergadering houden. Helaas, penningmeester Piet muller werd in bed gehouden door een aandoening die hem al eerder in het ziekenhuis deed belanden. Gelukkig ziet het er naar uit dat het deze keer minder ernstig is, maar toch … Zonder de penningmeester en de stukken die hij zou inbrengen zagen voorzitter en secretaris de Jaarvergadering niet zitten. Die is daarom uitgesteld naar de reguliere bijeenkomst in april. Maart lijkt logischer, maar voor die avond was al een externe spreker geregeld. Ook voor mei trouwens; april stond nog open. Een extra avond zag een meerderheid van de 17 aanwezige leden niet zitten.

Extra jammer dat Piet er niet kon zijn, was dat in het grootste geheim voorgekookt dat zou worden voorgesteld Piet tot erelid te benoemen. Zijn vrouw Lenie zat in het complot. Zzij zou na verkregen instemming van de aanwezige leden met de voordracht als verrassing voor Piet binnenkomen. Voorzitter Theo Peters zou het door mij opgestelde en ingelijste en hierbij afgebeelde certificaat overhandigen en dat vergezeld doen gaan met een bloemstukje voor Lenie en een dinerbon voor beiden. Het certificaat is namens de leden medegetekend door Wim Tomey. Vanwege dat bloemstukje wilden we de benoeming niet uitstellen. Daarom zijn Theo en ik op de morgen na de bijeenkomst naar huize Muller getogen. Lenie bleek niet thuis. Gelukkig kwam Piet zijn bed uit om te zien wie er aan de deur stond. Zo is alles toch nog goed gekomen! Piet laat weten de benoeming tot erelid erg te waarderen!

De motivering van de benoeming luidt als volgt:
“Piet Muller heeft AV De Rijswijkse sinds de oprichting op 11mei 1992 op voortreffelijke en niet-aflatende wijze gediend als penningmeester en redacteur. Ook nam hij vaak en soms langdurig de functie van voorzitter waar. Piet bezorgde de vereniging een fantastisch onderkomen en verzorgde sindsdien ook de bar. Daarmee verschafte hij de vereniging een niet te verwaarlozen extra bron van inkomsten. AV De Rijswijkse is Piet Muller veel dank verschuldigd!”
Om de ontstane lacune op te vullen heb ik mijn lezing ‘Groei&Bloei van Aquatische Planten’ gepresenteerd. Voor een uitgebreide samenvatting daarvan zie elders in dit blad. Voor na de pauze had ik als aanvulling op wat ik al op de Doe-het-zelf avond van 2015 liet zien, een korte presentatie over het zelf maken van ledverlichting voorbereid. Die komt alsnog in april.

Loek van der Klugt