De bijeenkomst van april

 

Nadat de voorzitter de bijeenkomst had geopend en wat mededelingen van huishoudelijke aard had gedaan, gaf hij het woord aan de heer Leo Brand voor zijn voordracht “ Terrarium in zicht ”

De spreker begon met aqua-terraria, waarin b.v. Schuttersvissen en Labyrintvissen het meestal goed doen. Boven het natte gedeelte waren veel Tillandsia’s gebruikt die er goed uitzagen. De spreker wees er op dat men Tillandsia’s niet moet lijmen, zeker niet met z.g. “ warme lijm”.

 

Anolissen zijn geschikt voor allerlei soorten terraria en niet echt moeilijk te houden. Een bijzonderheid is dat deze beestjes hun eigen vervelling opeten, dit vanwege de voedingsstoffen. Mooi was de opname van de Blauwe Anolis (Norops auratus)

Natuurlijk is hét terrariumdier het kikkertje, in de meest prachtige kleuren waarvan sommige kunnen fluiten als kanaries. Niet alle kikkers vragen de zelfde verzorging, Hyla rubra uit Suriname heeft heel veel vocht nodig. Ook het kweken van kikkertjes is niet altijd even makkelijk. Veel jongen zijn kwetsbaar als de longen niet volledig zijn ontwikkeld en de kieuwen niet meer voor de volle 100% functioneren. Ook zijn het kleine kannibalen.

 

Agamen (hagedissen) uit Sri Lanka zijn zeer gevoelig voor temperaturen hoger dan 20 graden C. In een terrarium waar deze beestjes gehouden worden mogen dus geen verlichtingsbronnen (spotjes) gebruikt worden waar ze onder kunnen gaan zitten. Er zijn onder de Agamen levendbarende soorten maar ook eierleggers.

Madagaskar hagedissen zijn goed houdbaar maar men moet ze niet te vochtig houden.

 

Leguaanachtigen worden vaak veel te jong aangeboden. Jonge leguanen moeten in een niet te groot terrarium worden ondergebracht. Sla, tomaat en af en toe kattenvoer (geen hondenvoer) Ook Paardenbloemen kunnen op het menu staan. Goed sproeien helpt bij het vervellen. Echte planten zijn hier uit den boze, plastic planten dus. Op gezette tijden lijkt de conditie van deze dieren achteruit te gaan. Vasten en een lagere temperatuur verricht dan wonderen.

Het houden van Kameleons is niet makkelijk en er is veel geduld voor nodig. Een terrarium voor Kameleons hoort 7 à 8 maal de lengte van de Kameleon te zijn .

Uromastics horen ook in een groot terrarium met spots van zo’n 150 Watt waar ze lekker onder gaan zitten bakken.

Luipaardgekko’s (Eublepharis macularius) zijn leuke diertjes en redelijk makkelijk te houden .

Mooie opnamen waren er van Smaragdhagedissen (Lacerta), die we vinden in Frankrijk, Spanje en Portugal. Zij worden zo tussen de 18 en 26 cm en worden gehouden bij een temperatuur tussen de 28 en 30 graden. Oppassen is geboden, deze beestjes zijn bijterig.

 

De Moorse schildpad is goed houdbaar, eigenlijk horen die beestjes in de tuin; voor het kweken is zonlicht nodig. De Europese moerasschildpad is zeer zeldzaam. Veel minder zeldzaam is de bekende Roodwangschildpad, die in Nederland “inheems’’ dreigt te worden. In de Heemraadsingel (Rotterdam) zwemmen er zo’n 200 rond. Ooit in de dierenwinkels aangeboden in een klein plastic vijvertje met eilandje en minuscuul palmboompje in het midden.

Niet alle kikkers eten klein voer er zijn er die (jonge) muizen eten. Rana adspersa eet muizen, na een fikse maaltijd eet hij 6 weken niet en graaft zich in.

 

Na de pauze kwamen slangen aan de beurt. Inheemse slangen mogen niet gehouden worden. Slangen van het geslacht Natrix, hoewel soms bijterig, zijn goed houdbaar.

Slangen van het geslacht Tamnophis zijn “beginnersslangen”.

De spreker zelf kweekt o.a. de Roodstaart rattenslang die zo’n 170 cm wordt. Mooie opnamen waren er te zien van jonge Rattenslangen.

 

Inheemse reptielen en amfibieën mogen niet gehouden worden, echter de spreker heeft als bioloog werkzaam in een educatief centrum, vrijstelling. Prachtige opnamen van o.a. de kleine watersalamander, die velen van ons vroeger gehouden hebben.

Ook onze drie inheemse slangen kwamen aan de orde: de ringslang (Natrix natrix), de gladde slang (Coronella austriaca) en de adder (Vipera berus). De adder is “gevaarlijk’’

Echter sinds 1947 zijn er geen dodelijke ongelukken meer geweest. Adders zijn levendbarend.

Bovenstaand is slechts een flauwe en onvolledige afspiegeling van deze interessante voordracht die vlot en op een prettige manier gehouden werd.

Prijzen bij de verloting waren planten en boeken. Ook waren er aantal boeken die geïnteresseerden gratis mee mochten nemen.

Met een 'wel thuis' sloot de voorzitter deze aangename avond.

 

Rob Slinger