Contributieregeling

 

A-lid (18 jaar of ouder): € 57,50 per jaar
B-lid (N.B.A.T.-lid elders): € 25,00 per jaar
A-jeugdlid (tot 18 jaar): € 28,75 per jaar
B-jeugdlid (N.B.A.T.-lid elders): € 12,50 per jaar
Huisgenoot lid: € 25,00 per jaar
Donateur: minimaal € 25,00 per jaar
   
Inschrijfgeld: € 5 voor jeugdleden € 2,50 (eenmalig verschuldigd)
   
Bij aanmelding in de loop van het jaar geldt een evenredig aflopende regeling.
 
Aanmelders krijgen na betaling van het inschrijfgeld de status van aspirant-lid. Publicatie in het eerstvolgende maandblad volgt. Leden van de vereniging kunnen binnen drie weken bezwaar aantekenen bij het bestuur. Als er geen bezwaren tegen het lidmaatschap worden ingebracht, vindt inschrijving als lid plaats na betaling van de contributie op de eerste dag van de daarop volgende maand en aanmelding bij de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT)
 

Bij opzegging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van drie volle kalendermaanden in acht te worden genomen (Huishoudelijk Reglement art. 12 lid 1)

 

Homaloptera orthogoniata